Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Asymilacja

  Ten etap polega na lepszym, bardziej świadomym przystosowaniu. Na tym etapie pacjenci widzą w swojej chorobie możliwości do rozwoju i są szczęśliwsi od tych, którzy unikali akceptacji choroby. Ten rodzaj przystosowania pomaga chorym zachować pewien poziom życiowej satysfakcji, który może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Ucieczka lub reorientacja

  Pacjent uświadamia sobie realność życia z chorobą i zaczyna wypracowywać nowy sposób funkcjonowania w rzeczywistości. Przedostatni etap przystosowania się choroby, charakteryzuje się tym, iż pacjent pogodził się z faktem, że posiada nieuleczalną chorobę i postanawia żyć dalej.

  Czasami pacjenci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Konfrontacja

  W tym okresie u pacjenta występują uczucia straty i rozpaczy, dociera do niego, iż będzie musiał wkrótce umrzeć. Jest to najgorszy okres, ponieważ człowiek dotknięty chorobą przewlekłą, zaczyna liczyć upływające chwile do dnia śmierci, do dnia wyroku. Rozumie, że nie można cofnąć czasu i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy przystosowania się do choroby przewlekłej - Wstrząs

  W tym okresie pacjent jest zdezorientowany, jego myślenie i działanie oderwane jest do rzeczywistości, a zachowanie i reakcje są automatyczne, gdyż nie zastanawia się i nie analizuje sytuacji w jakiej się znalazł. Na tym etapie do człowieka z chorobą przewlekła nie docierają informacje o jego stanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przewlekła

  Według medycznej definicji, choroba przewlekła to nieodwracalny stan chorobowy, który wymaga ciągłej, specjalistycznej obserwacji, trwającej dłuższej niż dwa miesiące, oraz regularnego leczenia, dla którego terapia niestety nie przynosi żadnych efektów. Stan ten charakteryzuje się tym, iż następują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba przewlekła, umieranie i żałoba

  Każdy człowiek ma świadomość, że kiedyś umrze. Zjawisko śmierci towarzyszy nie tylko gatunkowi ludzkiemu, ale i wszystkim stworzeniom ziemskim, jednakże człowiek niezwykle silnie przeżywa proces umierania i w rezultacie śmierć. Jest to spowodowane strachem przed tym, co będzie dalej, czy istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emanuel Dodano /08.09.2011 Znaków /6 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia społeczna

  Zajmuje się badaniem oddziaływań społecznych albo wywieraniem wpływów międzyludzkich; bada interakcje międzyludzkie i podstawy psychologiczne; bada zachowania społeczne; jest to dyscyplina zajmująca się badaniem zachowań ludzkich w sytuacjach społecznych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria konstruktów osobistych G. Kelly – podstawowe założenia oraz sposób interpretacji osobowości i jej rozwoju

  Konstrukt tworzy osobowość. Konstrukt to sposób interpretowania świata, schemat interpretacji. Antycypacja wg Kelly'ego to nadrzędny motyw sterujący ludzkim zachowaniem - potrzeba przewidywania co się stanie. W tym celu tworzymy konstrukty osobiste. Osobowość jako system konstruktów osobistych jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój osobowości w interpretacji psychologów z kręgu społeczno – poznawczego (Bandura, Mischel)

  Trzy elementy osobowości:

  a) oczekiwania – przekonania, czyli przekonanie co do zdarzeń, oczekiwanie na zdarzenia uzdalniają do pewnej aktywności, jednostka rozwija w sobie oczekiwania „if...done” – „jeśli...(coś), to coś zrobię, zachowuję się w określony sposób”.

  b) cele – zdolność do przewidywania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe założenia społeczno – poznawczego podejścia

  Założenia:

  - ludzie są aktywni.

  - istotna rola procesów poznawczych we wszystkich wymiarach. Układ społeczny niezbędny jest do zrozumienia zachowania.

  - zachowanie ma charakter społeczny.

  - zachowanie jest uzależnione nie tyle od cech człowieka, co od sytuacji, która je wyzwala.

  - istotna jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Wiesio123 Dodano /05.07.2011 Znaków /476

  praca w formacie txt

Do góry