Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Optycznie czynne pokrycie powierzchni

  Przy pomiarze densytometrycznym nie jest mierzone geometrycznie pokrycie powierzchni (stosunek sumy powierzchni punktów rastrowych do powierzchni mierzonego pola), lecz „optycznie czynne pokrycie powierzchni”.

  Różnica między mierzonym geometrycznie a optycznie czynnym pokryciem powierzchni spowodowana jest tym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja procesów drukowania

  W technice drukowania offsetowego od oryginału aż do finalnego produktu występuje szereg procesów technologicznych, m.in.: proces reprodukcji (wyciągi barw), odbitki próbne, naświetlanie płyt drukowych i drukowanie nakładu. W każdym z tych etapów zmieniają się rozmiary elementów drukowanego rysunku:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada pomiaru densytometrem refleksyjnym

  Podczas pomiaru densytometrem refleksyjnym mierzona warstwa farby drukowej oświetlana jest danym źródłem światła. Strumień światła, przenikając przezroczystą warstwę farby, zostaje przez nią częściowo absorbowany. Pozostała część światła jest mocno rozpraszana przez podłoże drukowe. Część z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równowaga barw / budowa obrazu

  Jak już wspomniano, odcienie barw w czterobarwnym drukowaniu tworzone są przez określone ilości farb: cyjanowej, purpurowej, żółtej i czarnej. Zmiany ich ilości powodują odchylenie barwy odbitek. Aby zapobiec zmianom, proporcje farb muszą być zachowane w odpowiedniej równowadze. Zmiana wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtry o barwach chromatycznych i filtr jasności

  Barwne filtry używane w densytometrach są dostosowane do absorpcji farb cyjanowej, purpurowej i żółtej.

  Normy, takie jak DIN 16 536 i ISO/ANSI 5/3, definiują widmowe zakresy przenikalności wraz z położeniami maksimów transmisji. Ze zdefiniowanych w tych normach filtrów o barwach chromatycznych z wąskimi i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa barwy chromatycznej

  Przy budowie barwy chromatycznej w zasadzie wszystkie wartości achromatyczne powstają z wymieszania farb triadowych: cyjanu, purpury i żółtej, co oznacza, że wszystkie

  Przedstawiona na ilustracji budowa chromatycznej barwy

  brązowej składa się z 70% cyjanu, 80% purpury, 90% żółtego i 0% czerni. W sumie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filtr polaryzacyjny

  Densytometrami możemy mierzyć zarówno utrwalone, jak i nieutrwalone warstwy farby.

  Nieutrwalone warstwy farby mają gładką błyszczącą powierzchnię. Podczas utrwalania się farby dopasowuje się ona do nieregularnej struktury papieru, tracąc połysk. Jeśli warstwa farby wpierw będzie mierzona w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa barwy achromatycznej

  W przeciwieństwie do budowy barwy chromatycznej wszystkie komponenty barwy achromatycznej druków wielokolorowych uzyskiwane są zasadniczo z czarnej farby drukarskiej. Neutralne tony składają się więc tylko z czarnej farby drukarskiej. Pociemnianie tonów chromatycznych jak też głębię obrazu uzyskuje się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość optyczna tonu pełnego

  Wartości pomiarów pełnej płaszczyzny (apli) nazywa się gęstościami optycznymi tonu pełnego (DV). Pomiary wykonywane są na pasemku kontrolnym druku usytuowanym na arkuszach prostopadle do kierunku drukowania. Pasemko kontrolne oprócz innych pól pomiarowych posiada pola apli dla wszystkich farb triadowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjmowanie farby przez farbę

  Innym czynnikiem wpływającym na odtwarzanie odcieni barw jest zdolność przyjmowania farby przez farbę.

  Określa ona, w jakim stopniu przyjęta została farba przez wcześniej drukowaną farbę w stosunku do jej przyjęcia przez podłoże drukowe. Drukowanie „mokro na mokro” różni się od drukowania „mokro na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 059

  praca w formacie txt

Do góry