Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - DZIECIĘCE AKTYWNOŚCI UMYSŁU

  Dziecięca aktywność umysłu – pojawia się miedzy 4 a 5 r .życia. Jest to koncepcja, bądź teoria, która pozwala dzieciom przewidywać i wyjaśniać zachowania innych osób, pragnienia, emocje, przekonania.

  3 r. życia. Rzeczy i zdarzenia sa bezpośrednio odzwierciedlane przez umysł ( Flavel

  1988, Perner...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ZABAWY KONSTRUKCYJNE (M. Przetacznikowa)

  Początek tych zabaw już w 2 roku życia

  Wykorzystanie różnorodnego materiału konstrukcyjnego. Wzbogacenie treści i formy zabaw.

  Usprawnienie techniki konstrukcji. Technika jest coraz bardziej świadoma, planowana.

  Materiałem zabaw są najczęściej klocki.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - TEORIA PIAGETA O FUNKCJACH MOWY

  Mowa:

  1. Impresywna ( oddziałująca na otoczenie)

  2. Ekspresywna (skupiona na podmiocie)

  Mowa egocentryczna- wypowiedzi dziecka, które nie są przeznaczone dla odbiorcy.

  Nawet, jeśli dziecko mówi w obecności innych osób to kieruje słowa do samego siebie.

  Podział monologów (Piaget) a. Właściwy, b...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - ROZWÓJ MOWY

  Na mowę oddziałują: poziom umysłowy dziecka, sytuacja w rodzinie, kultura językowa środowiska. Neologizmy- nowe słowa, jakie dzieci tworzą analogicznie do znanych wcześniej słow. Szczególnie w okresie 3-5 roku życia. Następnie stopniowo zanikają. Przykłady (S. Szuman): „budowacz” (inżynier)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - OBRAZOWANIE PRZYCZYNOWO - SKUTKOWE

  Ujmowanie zdarzeń w czasie. Dostrzeganie i rozumienie przemian obiektów –zwracanie uwagi na różnice miedzy etapem początkowym i końcowym.

  Piaget (1928)

  –Dzieci mieszają ogólne prawa fizyczne z własnym zegarem biologicznym ( mniemaniu dziecka: słonce zachodzi, bo dziecko idzie spać egocentryzm...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - MYŚLENIE

  Stadia rozwoju inteligencji według Piageta (zależne od rozwoju biologicznego dziecka, bez możliwości przyspieszenia)

  1. Stadium sensoryczno-motoryczne – od urodzenia do końca 2-go roku życia

  2. Stadium przedoperacyjne - 2 rok – 6 rok życia.

  Spostrzeżenia dominują nad możliwościami intelektualnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - UWAGA

  W okresie przedszkolnym uwaga nie jest ani zbyt trwała ani podzielna

  Dziecko często zmienia przedmioty zainteresowania, koncentruje się na atrakcyjnych dla niego bodźcach. Uwaga mimowolna.

  Najstarsze dzieci z przedszkola potrafią dłużej słuchać wychowawczyni. Zaczątki uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PAMIĘĆ

  Pamięć mimowolna – okres 3-6

  Celem dziecka nie jest zapamiętanie przedmiotu dla późniejszego odtworzenia go.

  Pamięć dowolna- koniec okresu przedszkolnego, okres szkolny i dalsze etapy rozwoju.

  Badania E.N. Istomina dzieci zapamiętują więcej podczas zabawy niż podczas eksperymentu

  Rozwija się pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - PERCEPCJA SŁUCHU

  Słuch muzyczny- zdolność rozpoznawania melodii.

  I Faza: dominują improwizacje wokalne

  Dzieci tupią, tańczą i podskakują.

  Lubią słuchać muzyki, potrafią śpiewać proste w układzie piosenki.

  II Faza: utrzymywanie tonacji i rytmu (Kaminska 1995)

  Słuch fonematyczny- umiejętność odróżniania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - SPOSTRZEŻENIA

  Kolory: W wieku 3 lat rozróżnianie podstawowych kolorów. W wieku 5 lat dokładniejsze rozróżnianie odcieni tych kolorów.

  Wczesna i średnia faza: dziecko wyróżnia z przedmiotu cechy silne

  (charakterystyczne): mocna barwa, niezwykły kształt.

  Jest spostrzegawcze w szczegółach, bo te wywołują przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt

Do góry