Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe stanowiska epistemologiczne wobec procesu spostrzegania?

  *Spostrzeganie dostarcza dokładny obraz św istniejącego poza nami (zgodne ze zdrowym rozsądkiem, św jest taki jakim go widzę)

  *Nie można S św zewn. Jedyna rzecz bezpośrednio dostępna to treść pr psychicznych (bo czł nie ma bezpośredniego kontaktu ze św zewn. Ten kontakt jest tylko przez zmysły...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe założenia i pojęcia psychologii poznawczej?

  * Subdyscyplina psychologii naukowej zajmująca się badaniem procesów i struktur poznawczych a także ogólnymi zasadami funkcjonowania umysłu,

  * Zadaniem psychologii poznawczej jest badanie tego jak ludzie poznają świat, jak poznanie określa zachowanie człowieka,

  * Przedmiotem badań psychologii poznawczej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje w pracy psychologa

  Kompetencje w pracy psychologa

  Kompetencje społeczne są niezbędne w pracy psychologa. Młodzież korzystająca z pomocy, terapii czy doradztwa psychologa  bardzo ceni sobie u psychologa określone kompetencje. Odgrywają one ogromną rolę w procesie pomagania. Według przeprowadzonych badań pomagają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /polemikas Dodano /13.10.2011 Znaków /6 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - Zmiany w sferze społeczno - moralnej

  Okres dorastania wiąże się z wieloma etapami w sferze moralnej. Pierwszym etapem będzie etap moralności autonomicznej. Wg koncepcji Piageta początkowo ujawnia się pryncypialny stosunek do zasad moralnych . Z czasem miejsce pryncypializmu moralnego zajmuje relatywizm moralny. Dorastający uczą się ,że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /3 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - Światopogląd młodzieży

  Właściwe tworzenie się światopoglądu występuje na ogół w końcowej fazie okresu dojrzewania. Młodzież usiłuje powiązać zdobytą wiedzę o rzeczywistości w sensowną całość, stara się znaleźć swój własny stosunek do wartości. Światopogląd to nic innego, jak żywa wizja świata każdej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - Rozwój tożsamości

  Dorastanie to kres poszukiwań własnej tożsamości i próby określenia siebie. Dorastający człowiek dokonuje refleksji nad sobą. Jest to podstawowy problem okresu dorastania.

  Wtedy też rozpoczyna się w rozwoju kryzys tożsamości. Rozwiązanie kryzysu tożsamości zależy od:

  poczucia wewnętrznej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - ZMIANY W SWERZE POZNAWCZEJ

  Zasadnicze zmiany zachodzą w sferze intelektualnej dorastających. Myślenie przyjmuje postać operacji formalnych.

  W okresie operacji formalnych następuje zwrot w relacji człowiek – rzeczywistość. Jednostka do tej pory związana bezpośrednio lub pośrednio z rzeczywistością i wchodząca w rozumowaniu od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /3 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY

  Na podłożu dojrzewania płciowego rozwija się potrzeba seksualna, która wyraża się stanem ogólnego pobudzenia i z czasem przyjmuje formę dążenia ku osobie płci przeciwnej. Potrzeba ta zaznacza się z większą siłą u chłopców niż u dziewcząt, przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu indywidualnym. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - ROZWÓJ MOTORYCZNY

  Okres dorastania prowadzi do osiągnięcia nowego poziomu w rozwoju motorycznym. Przynosi zakończenie naturalnego rozwoju ruchowego, uwarunkowanego prawami natury, prowadzi do ostatecznego zróżnicowania typu motorycznego w zależności od płci oraz ukształtowania się indywidualnego stylu ruchowego i modelu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES DORASTANIA - DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE

  Charakterystyczne dla początku dojrzewanie jest pojawienie się zmian natury fizjologicznej, które jednocześnie sygnalizują rozpoczęcie się dojrzewania pod kontem sfery biologicznej. W fazie pokwitania pojawiają się pierwszorzędne i drugorzędne cechy płciowe . U dziewcząt występują takie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Emil99 Dodano /14.09.2011 Znaków /1 524

  praca w formacie txt

Do góry