Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Omów zjawiska czujności i przeszukiwania

  Czujność to zdolność/stan, dzięki któremu jednostka w określonym, dłuższym czasie potrafi wykrywać specyficzne bodźce

  *Teoria detekcji sygnałów- związek między częstością poprawnych detekcji i fałszywych alarmów

  *Czynniki wpływające na związek między poprawnymi detekcjami, a fałszywymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe funkcje uwagi

  *Selekcjonowanie bodźców docierających do jednostki (selekcja pierwotna, wtórna, trzeciego rzędu). Do każdego organizmu dociera olbrzymia liczba bodźców, która wielokrotnie przewyższa możliwości przetworzenia ich przez mózg (niektóre z nich nie mają żadnego znaczenia dla danego organizmu)

  Selekcja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest wpływ wyobrażeń na procesy psychiczne człowieka?

  Wpływ na pamięć:

  *Pozytywny wpływ na zapamiętywanie dzięki mechanizmowi podwójnego kodowania Paivio

  *Informacje przechowywane w dwóch niezależnych kodach będą lepiej zapamiętane, ponieważ oba sposoby przechowywania mają się nawzajem uzupełniać

  *Badania nad uczeniem się par wyrazów (eksperyment...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów za Paivio cztery podstawowe stanowiska dotyczące relacji między rodzajem kodu, a reprezentacjami obrazowymi

  *Kodowanie głębokie ma charakter lingwistyczny – typowym przykładem tej koncepcji jest determinizm językowy Whorfa, który zakłada, że w procesie percepcji pośredniczy język, a w zależności od wykorzystania języka potrafimy wyróżniać odmienne atrybuty, lub nawet kategorie obiektów

  *Kodowanie ma...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów koncepcję izomorfizmu funkcjonalnego

  *Rotacja, translacja (przesunięcie), odbicie, zmiana wielkości są operacjami całościowymi, analogowymi, przebiegającymi w sposób ciągły izomorficznie w stosunku do zmian obiektów zewnętrznych

  *Transformacje obiektów wewnętrznych mają charakter przestrzenny i mogą być wykonywane w trójwymiarowej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów główne efekty zbadane przy pomocy skaningu umysłowego

  *Efekt odległości – im dłuższą drogę trzeba przebyć w odległości, tym dłużej to trwa

  *Efekt złożoności – więcej czasu zabiera nam wyobrażenie sobie złożonych scen niż prostych, większa złożoność przedłuża czas tworzenia się wyobrażenia

  *Efekt wielkości – więcej czasu zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacje umysłowe i wnioski z badań z ich użyciem

  *Proces rotacji umysłowej polega na rotowaniu (obracaniu) w wyobraźni jakiegoś obiektu np. w badaniach Sheparda – litery

  Wnioski z badań nad rotacjami:

  *Czas rotacji umysłowej zależy wprost proporcjonalnie od wielkości kąta rotacji. Zależność ta obowiązuje w zakresie od 0 do 180 stopni. Najdłuższy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów dwa główne stanowiska w odniesieniu do tworzenia się wyobrażeń

  Obrazowe:

  * ma swoje korzenie już w filozofii starożytnej, u Platona i Demokryta

  *Gł zwolennikami tego stanowiska są Shepard i Kosslyn

  *Wyobrażenia tworzone są za pomocą pierwotnego kodu obrazowego (Kosslyn)

  *Wedle I wersji st obrazowego wyobrażenia są reprezentacjami analogowymi i holistycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są wyobrażenia i tradycyjne rozumienie wyobraźni

  Wyobrażenia:

  *Umysłowe obrazy rzeczywistości, które przypominają S, ale pojawiają się pod nieobecność danego obiektu

  *Mogą być wydobywane z pamięci, lub też konstruowane z elementów zawartych w pamięci

  Tradycyjne rozumienie wyobraźni:

  *Wyobraźnia traktowana była jako zjawisko ściśle związane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów rolę procesu spostrzegania

  *Dostarcza infi o otoczeniu (Co to jest? Gdzie to jest?)

  *Dostarcza inf o przebiegu własnych działań – pełni funkcję kontrolną i korekcyjną

  *Daje początek innym procesom poznawczym

  *Modyfikacja infi zawartych w pamięci

  *Jego punktem wyjściowym jest konfrontacja danych sensorycznych i danych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt

Do góry