Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  ROLE PROCESU SPOSTRZEGANIA

  1.Zbieramy informacje o otoczeniu

  2. Dostarcza informacji o przebiegu i wynikach naszego własnego działania

  3. Ma charakter kontrolny i korekcyjny

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIDOKI I ICH RODZAJE

  Powidoki pojawiają się, gdy na nasze zmysły nie działa już bodziec. Rodzaje:

  1 pozytywne (przy zamkniętych oczach) dokładnie odzwierciedlają obraz przedstawionego przedmiotu, pojawiają się podczas bezwładności procesów nerwowych są pewną formą pamięci sensorycznej.

  2 Negatywne( utrzymują się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Wpływ kontekstu na spostrzeganie

  Są 3 gr.bodżców kontekstowych wpływających na to, co będzie spostrzegane.

  Bodźce, które działały przed pojawianiem się spostrzeganego bodźca(kontekst)

  Bodźce współkonstektujace

  Bodźce występujące po wystąpieniu danego bodźca

  Bodźce mogą być Rózie odbierane w zależności...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCYJNY CHARAKTER SPOSTZRZEGANIA WG. NEISSERA

  Neisser uważa, że spostrzeganie ma charakter cykliczny i jest czynnością ciągłą, której trudno wyróżnić początek czy koniec. Równoprawne części cyklu to pobieranie informacji z otoczenia i ich poszukiwanie. To, co ludzie widza czują zależy od och oczekiwań, czyli antycypacji, dokonują tego na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO OBRONNOŚCI PERCEPCYJNEJ I JEGO ZNACZENIE DLA PROC. POSTRZEGANIA

  Polega na tym, że nie dochodzi do sformułowania spostrzeżenia, bo zostało ono emocjonalnie rozpoznane jako złe. Obronność percepcyjna jest przejawem orientacji emocjonalnej zagrażającego jednostce. Badania wykazały ze niezależnie od rozpoznania bodźca występowało jego rozpoznanie emocjonalne.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOTOWOŚC PERCEPCYJNA I JEJ DETERMINANTY

  Gotowość percepcyjna to stan organizmu, który warunkuje to, co będzie spostrzegane, to łatwość zastosowania określonej kategorii pamięciowej do danego materiału. To gotowość schematów poznawczych uzależniona od czynników:

  1.czynniki zewnętrzne-

  a)częstość uprzednich doświadczeń (tworzy efekt...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES SPOSTRZEGANIA JAKO PROCES ROZPOZNAWANIA I KATEGORYZACJI

  Istotą spostrzegania jest rozpoznanie. Rozpoznanie to określenie, do jakiej kategorii należy informacja. Proces trwa w czasie, porównuje zakodowane w pamięci długotrwałej informacje z impulsem (odkodowuje dzięki pamięci). Dochodzi do konfrontacji danych sesnosrycznych z pamięciowymi.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETEKTORY CECH

  To zespoły komórek nerwowych wyspecjalizowanych w odbieraniu, rejestrowaniu określonych funkcji przedmiotów. Tworzą one impuls nerwowy. Charakterystyczna jest dla nich habituacja: Obniżenie się wrażliwości komórek nerwowych na jednostajny bodziec.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘC SENSORYCZNA JEJ CHARAKTER I ROLE

  Pamięć sensoryczna (UTM) pozwala przechowywać informacje przkeazane przez narządy zmysłowe tak długo aż nie zostaną zebrane wszystkie informacje związane z danym obiektem. Rejestruje tylko fizyczne cechy przedmiotu, pomijając jego znaczenie. Daje ciągłość spostrzegania i możliwość wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces SPOSTZREGANIA I JEGO FAZY

  Proces spostrzegania to tworzenie reprezentacji przedmiotu na podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłowych i zawartych w pamięci.

  Bodziec dystalny(bodziec zewnętrzny)->bodziec proksymalny(obraz powstający na siatkówce)-> wrażenie ( cechy bodźca zakodowane w impulsach->...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry