Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest myślenie i jakie są jego podst. fazy wg. Craika?

  Jest procesem.świadomym i kontrolowanym, za jego pomocą tworzy się pewien model rzeczywistości.

  Przekład obiektów lub zjawisk na symbole-wytwarzanie innych symboli za pośrednictwem rozumowania-wysuwanie hipotez lub dokonywanie obliczeń-przekład nowych symboli na proces zewnętrzny.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzygnij dylemat: są 3 poglądy na strukturę pojęć, czy 3 rodzaje pojęć?

  Porównanie poglądów pod względem:

  1. Nabywania pojęć,

  2 reprezentacji umysłowej;

  3 czy jest rozróżnienie?

  4. Na czym polega podobieństwo?

  Klasyczny:

  ad.1 Abstrahowanie właściwości,

  ad2. Cechy definicyjne i charakterystyczne

  ad.3 Odpowiedź „tak”

  Probabilistyczny:

  ad1.Konstruowanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE FUNKCJE POJĘĆ

  Jest to reprezentacja umysłowa, która zawiera istotny opis wł. Klasy lub kategorii.

  EKONOMIA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO(redukcja informacji przetwarzanych przez umysł) ROZUMIENIE I MYŚLENIE(wiedz dzięki pojęciom podzielona jest na sensowne części)

  KOMUNIKACJA(ułatwiają porozumienie się ludzi)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA I JAKIE SĄ JEJ FORMY

  To zapis indywidualnych doświadczeń z przeszłości, Informacje są uporządkowane.

  NARRACJE WREBALNE(hist. dotyczące naszej przeszłości)ELEMENTY OBRAZOWE(dotyczą zdarzeń rzeczywistych i wymyślonych) EMOCJE(mogą skupić uwagę na jednym aspekcie zdarzenia)

  Organizacja informacji w pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ PROCEDURALNA A DEKLARATYWNA

  PAMIĘĆ DEKLARATYWNA (Posiadamy ją lub nie, nabywana dyskretnie, można ją zakomunikować werbalnie, twierdzenia, wiedza dostępna bezpośrednio, świadoma)

  P.PROCEDURALNA(można ją posiadać w różnym stopniu, nabywana podczas czynności, demonstruje się ja, wiedza nabywana pośrednio, produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PAMIĘCI Tulvinga

  Pamięć składają się z 3 uporządkowanych hierarchicznie i powiązanych systemów pamięciowych:

  PAMIĘĆ PROCEDURALNA(przechowuje nawyki, obszerna, jest podst., funkcjonuje niezależnie)

  P.SEMANTYCZNA(wiedza o świecie)

  P>EPIZODYCZNA(epizody z życia osobistego).

  Między systemami nie ma granic, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII GŁEBOKOŚCI PRZETWARZANIA INFORMACJI

  3 poziomy przetwarzania informacji.

  1.WSTĘPNY(analiza sensoryczna)

  2.GŁĘBSZY(interpretacja znaczeń)

  3.NAJGŁĘBSZY(wzbogacenie wiedzy, trwa najdłużej).

  Posiada 2 typy przetwarzania informacji:

  I typ-wtórny obieg jest na tym samym poziomie, na którym zatrzymało się przetwarzanie, to pamięc...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL PAMIĘCI NORMANA I RUMELHARTA

  Podst. Elementem sieci jest czynność. Występują 4 elementy: działanie reprezentowane przez predykat; sprawca; przedmiot i adresat działania.

  Jarek(sprawca)dał(predykat)Marysi(adresat)kwiaty(przedmiot)

  Zdarzenia sa połączone w ciągi które tworzą epizody. Epizody mogą wchodzić w skład jeszcze bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model pamięci semantycznej Collinsa i Quilliana

  Węzły to poszczególne pojęcia, a połączenia między nimi to relacje. Każde pojęcie ma pewne cechy i właśc.. Cechy charakteryzują kategorie tylko na danym poziomie ogólności

  Zwierze(je,oddycha)>ptak(ma pióra,lata)>kanarek(spiewa,żółty). Najszybciej dostępne cechy bezpośrednio dotyczące pojęcia:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ SEMANTYCZNA A EPIZODYCZNA

  SEMANTYCZNA (zawiera wiedzę ,która jest niezbędna do posługiwania się słowami i językiem, nie posiada emocji, automatyczne odtwarzanie nie zmienia jej zawartości)

  EPIZODYCZNA (odtwarzanie danych zmienia zawartość, posiada emocje, gromadzi doświadczenia życiowe, tracimy ja przez urazy, wypadki).

  Są w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt

Do góry