Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Opisz trzy wybrane złudzenia percepcyjne

  Gdy istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy tym co spostrzegamy, a rzeczywistymi faktami, doświadczenie takie określa się mianem złudzenia. W każdym przypadku same bodźce przyczyniają się do wystąpienia tego złudzenia. Dlatego są one widziane w ten sam złudny sposób przez wszystkich obserwatorów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij czym jest percepcja

  Percepcja dotyczy całości procesów poznawania przedmiotu i zdarzeń w środowisku, odczuwania ich zmysłami, ich rozumienia, identyfikowania i nazywania oraz przygotowywania do zareagowania na nie.Percepcja stanowi jeden z obszarów p[sychologii poznawczej.

  Proces percepcji składa się z 3 etapów:

  1) odbiór...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz obszar psychologii poznawczej

  Psychologia poznawcza - jest to nauka badająca procesy i zmiany psychiczne ( wrażenia zmysłowe ), które następują podczas oddziaływania na mózg i psychikę człowieka. Zakładając percepcję jako mechanizm tworzący doświadczenie i porównując mózg człowieka do mechanizmu komputerowego, Psychologia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces myślenia twórczego

  To Proces psychiczny prowadzący do nowego wytworu. Jest złożony z szeregu operacji poznawczych którym towarzyszą stany emocjonalne i operacyjne. Najważniejszym momentem procesu jest wgląd czyli nieoczekiwana zmiana percepcji problemu prowadząca do nowego, głębszego i pełniejszego jego zrozumienia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły rządzące operacjami umysłowymi

  ALGORYTM (eliminuje ryzyko niepowodzenia, jednoznacznie wskazuje na kolejne ogniwa łańcucha operacji gwarantując rozwiązanie)

  HEURYSTYKI(zawodne reguły, dają swobodę w wyborze operacji, niezbędne przy twórczym myśleniu) ich rodzaje to: reprezentatywności, dostępności, gracza, zakotwiczenia, wgląd...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje umysłowe – typy

  To podst. elementy myślenia, których zbiory tworzą strategie umysłowe.

  ANALIZA(rozumowanie dedukcyjne; podział całości na części)

  SYNTEZA(rozumowanie indukcyjne; łączenie części w całość)

  Operacje umysłowe to podstawowe elementy myślenia, których zbiory tworzą strategie umysłowe, dzięki nim...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SŁABO OKRESLONYCH

  Problemy te charakteryzują się dużą niejasnością w sposobie rozwiązywania nakładanych na nie ograniczeniach i adekwatnością ich reprezentacji. Podstawowy sposób ich rozwiązywania to stopniowe redukowanie ich otwartości.

  Należy jasno określić do jakiego celu dążymy. Jakie sa potrzeby jednostki, i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ELEMENTY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WEDŁUG HAYESSEN’ A

  stan początkowy ( punkt w jakim znajduje się jednostka, przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów. Informacje dostarczone są konfrontowane z zasobami pamięci

  cel (wynik jaki jednostka chce osiągnąć rozwiązując problem

  operatory (kroki jakie trzeba podjąć by dojść od stanu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA SYTUACJI PROBLEMOWYCH

  1.ze względu na zdefiniowanie celu: zamknięte (dobrze określony cel) i otwarte (słabo określony cel )

  2. Ze względu na ilość rozwiązań: konwergencyjne i dywergencyjne

  3. ze względu na konieczność obecności innych osób.(łamigłówki i gry)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy koncepcje wyjaśniające rolę jęz. w myśleniu

  1.Jezyk jest warunkiem i podstawowym narzędziem myślenia( mowa wewnętrzna)

  2 najpierw kształtuje się myślenie później język

  3. myślenie i język początkowo rozwijają się niezależnie później zaczynają na siebie oddziałowywać i język staje się narzędziem, jednak myślenie nadal wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt

Do góry