Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Jak postawa może wpłynąć na spostrzeganie?

   

  Spostrzeganie jest procesem poznawczym polegającym na odzwierciedlaniu świadomości człowieka, przedmiotu i zjawisk otaczającego nas świata. Sprawność tego procesu - to jak spostrzegamy zależy od sprawności analizatorów zmysłów, zależy od naszej wiedzy i doświadczeń, zależy od stanu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa, proces kształtowania postaw

   

  Względnie stała i zgodna organizacja poznawcza, uczuciowa, motywacyjna i behawioralna podmiotu, związana z określonym przedmiotem lub klasą przedmiotów. Postawa składa się z komponentów: poznawczego, uczuciowo- motywacyjnego, behawioralnego. Jako całość, postawa składa się z wiedzy, uczuć i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na samoocenę

   

  - sądy i opinie osób znaczących - od wczesnego dzieciństwa ważne jest co dziecko mówi o sobie, patrzy na świat oczyma innych ludzi. Pojawia się tu „zjawisko zwierciadła społecznego” polegające na tym, że dziecko zasięga opinii od innych o samym sobie. Opinie negatywne powodują niską samoocenę u...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena, podział samooceny - charakterystyka

   

  Samoocena to zespół sądów, przekonań i opinii jakie jednostka ma o sobie samym - jest to bardzo subiektywny element osobowości. Każdy z nas ma inną samoocenę. Są pewne rodzaje samooceny: - stabilna i niestabilna. Stabilna: względnie stała, niezależna od okoliczności (zazwyczaj u ludzi dorosłych) -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel grupowy

   

  Grupa społeczna - o grupie mówimy gdy są 2-3 osoby i między tymi osobami istnieją interakcje, mają wspólny cel (tzw. cel grupowy), istnieją normy grupowe, jest określona struktura, są osoby ważniejsze i mniej ważne. O grupie mówimy wówczas, gdy są spełnione te 4 kryteria.

  Interakcje - bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przy jakich zadaniach ulegamy konformizmowi?

   

  Kompetencje poszczególnych członków w grupie powodują, iż grupa wywiera większy nacisk. Im zadanie jest mniej jasne, skomplikowane - tym konformizm jest większy, jak ktoś nie wie jak się zachować to zachowa się tak jak grupa tego sobie życzy. Jeśli zadanie jest jasne, oczywiste – ludzie wykazują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konformizm

   

  Zjawisko konformizmu to dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia jednostki do zachowania się i sposobu myślenia grupy. Konformizm rozumiany jest jako uleganie przez jednostkę naciskowi grupy, ma on pozytywne jak i negatywne znaczenie dla jednostki; pozytywne - bo konformizm to podstawowy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temperament – typy

   

  Hipokrates jako pierwszy wymyślił pojęcie i typy temperamentu (ludzie mają podobną naturę, zachowania). Temperament – zdolności przystosowawcze człowieka, wydalność organizmu na stres. Są 4 rodzaje temperamentu:

  SANGWINIK – człowiek żywy, energiczny, silny, dobrze zorganizowany, odporny na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm obrony - sposoby rozwiązywania konfliktów

   

  Mechanizm samoobrony stanowi metodę radzenia sobie z konfliktami. Obrona ta obywa się poza ich świadomością. Mechanizmy te obniżają poziom lęku, który powstaje w sytuacji konfliktowej, chronią poczucie godności, pozwalają utrzymać wysoką samoocenę, ułatwiają znalezienie swojego miejsca w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Ja” przyszłe, przeszłe, teraźniejsze

   

  Obraz własnej osoby:

  Ja przyszłe (11-12 r. ż.) ja teraźniejsze (7-8 r.ż.) ja przeszłe (9-10 r.ż.)

  Jako pierwsze powstaje „ja” teraźniejsze, później „ja” przeszłe, na końcu „ja” przyszłe. Człowiek jest więźniem przeszłości, to co działo się kiedyś może mieć whhhpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt

Do góry