Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Trening umiejętności dla nastolatków

  Głównym celem leczenia w Fazie 1 jest rozwijanie umiejętności behawioralnych. Jednakże nabywanie umiejętności w ramach psychoterapii indywidualnej jest bardzo trudne ze względu na potrzebę interweniowania w sytuacjach kryzysowych oraz zwracania uwagi na inne kwestie. Dlatego lepiej jest się zajmować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialektyka relacji terapeutycznej i równoważenie strategii leczenia

  Strategie dialektyczne, najogólniej mówiąc, wiążą się z tym, jak terapeuta równoważy napięcia dialektyczne w obrębie relacji terapeutycznej. Jak zauważyliśmy wcześniej, w każdym rodzaju psychoterapii, również w psychoterapii pacjentów z zaburzeniem osobowości z pogranicza, dialektyka zasadniczo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza behawioralna

  Analiza behawioralna jest jedną z najważniejszych strategii dialektycznej terapii behawioralnej. Celem analizy behawioralnej jest zajęcie się wybranym problemem, empiryczne ustalenie, co jest jego przyczyną, co przeszkadza w jego rozwiązaniu i jakie są możliwości jego rozwiązania. Analiza behawioralna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rozwiązań i procedury zmiany

  Kiedy już problem został nazwany i przeanalizowany, należy przejść do rozwiązania problemu na drodze aktywnego poszukiwania i ukazywania rozwiązań alternatywnych. Niekiedy rozwiązania nasuwają się same w trakcie przeprowadzania analizy behawioralnej i trzeba je tylko wskazać. W innych przypadkach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /10 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią

  Zachowania pacjenta kolidujące z terapią można podzielić na: (1) zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii; (2) zachowania wpływające na innych pacjentów; (3) zachowania powodujące wypalenie terapeuty. Zachowania kolidujące z uczestnictwem w terapii są następujące: zachowania kolidujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja bezceremonialna

  Komunikacja bezceremonialna ma na celu „wytrącenie pacjenta z równowagi”, przyciągnięcie jego uwagi, zaprezentowanie alternatywnego punktu widzenia oraz zmianę reakcji afektywnej. Okazuje się bardzo przydatna, kiedy pacjent pozostaje niewzruszony albo kiedy terapeuta i pacjent „utkną” w jakimś punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania terapeuty kolidujące z terapią

  Zachowania terapeuty kolidujące z terapią są równie poważnym problemem jak zachowania pacjenta kolidujące z terapią. Ogólnie zachowania terapeuty, które przeszkadzają w terapii, dzielą się na dwie grupy: zachowania niedialektyczne oraz zachowania cechujące się brakiem szacunku dla pacjenta. Przykłady...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia udzielania konsultacji pacjentowi

  Strategia udzielania konsultacji pacjentowi jest pozornie łatwa w teorii i niezwykle trudna w praktyce. Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na tym, że terapeuta ma udzielać konsultacji pacjentowi, nie zaś całej jego sieci. Płynie stąd ogólny wniosek, że terapeuta stosujący dialektyczną terapię...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele terapii w fazie poprzedzającej leczenie właściwe: zapoznanie z leczeniem i zaangażowanie w leczenie

  W dialektycznej terapii behawioralnej faza poprzedzająca leczenie ma dwojaki cel. Po pierwsze, pacjent i terapeuta muszą świadomie podjąć decyzję o współpracy. Najczęściej temu tematowi poświęcona jest pierwsza sesja (lub, w razie potrzeby, więcej sesji). Wywiad diagnostyczny, spisanie historii choroby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukowanie zachowań zagrażających życiu

  Wiele nastolatków z zaburzeniem osobowości z pogranicza lub cechami tego zaburzenia często podejmuje próby samobójcze oraz angażuje się w ryzykowne zachowania, które mogą stanowić zagrożenie życia (np. udział w aktach przemocy w ramach działalności gangów, nieprzyjmowanie leków podtrzymujących życie)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 657

  praca w formacie txt

Do góry