Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Reprezentacje poznawcze - wyobrażenia, pojęcia

   

  POJĘCIA : najsilniej interpretacyjną pracę mózgu widać na poziomie pojęć - pojęcia to efekt czystej interpretacyjnej pracy mózgu , pojęcia są abstrakcyjne , ludzie myślą abstrakcyjnie dla wygody.

  Pojęcie zawiera wszystkie cechy istotne , nie zawiera tego , co nieistotne . Pojęcia mogą być:

  1. o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczny odbiór bodźców – rola CUN

   

  I. Spostrzeganie:

  We wrażeniach odzwierciedlają się cechy zmysłowe obiektów działających na nasze receptory: barwa, kształt, twardość lub szorstkość. W spostrzeżeniach odzwierciedlamy te obiekty w świadomości jako całość: spostrzegamy kwadrat lub kulę, budynek formy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /9 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikowanie jako interakcja o cechach czynności. Język a kultura. Reguły semiotyczne i semantyczne. Znaczenie a kontekst. Istota komunikacji codziennej

   

  Komunikacja międzyludzka to czynności zwiększające zakres wspólnej wiedzy. Komunikacja ludzka sprężenie zwrotne między nadawcą a odbiorcą. Pojawia się myśl idea (ideacja), ekspresja- jakoś trzeba to wyrazi. Dopóki nie powiem to nie wiem co pomyślałem. Inni ludzie potrzebni, nam są po to aby kim...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /4 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności jako przedmiot psychologii - elementy historii dyscypliny

   

  Psychologia wyrasta z filozofii. Stając się nauką empiryczną psychologia oddzieliła się od filozofii. Symboliczna data to założenie laboratorium eksperymentalnego w Lipsku przez W. Wundta.

  Zrozumienie psychologii współczesnej wymaga powrotu do jej wczesnych nurtów. Są to strukturalizm (E.Titchener) -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój religijny. Charakterystyka etapów

   

  Religijność małego dziecka do trzech lat: jest okres, w którym dziecko podejmuje pierwsze kroki w modlitwie. W modlitwie bardzo często występuje element zabawy. W pierwszym roku życia dziecka nie występują przejawy jakiegokolwiek życia religijnego. Kiedy mija rok dziecko uczy się zginać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój moralny według Kohlberga i Piageta

  J. Piaget: na podstawie obserwacji zachowania własnych dzieci dookreślił etapy zachowania moralnego:

  1. Anomia moralna – nie ma odpowiedzialności, mniej więcej do drugiego roku życia.

  2. Heteronomia moralna - zachowanie moralne ze względu na autorytet (matki, albo ojca). Sumienie dziecka jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /2 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju intelektualnego według Piageta

   

  I. Okres od 0 do 2 lat

  II. Okres i od 2 do 12 lat – Przygotowanie i organizowanie operacji konkretnych w klasach, stosunkach i liczbach. Dzieli sie on na dwa podokresy:

  1) przedoperacyjny od 2 do 7 lat

  Okres przejściowy, który kończy sie pojawieniem myślenia operacyjnego. Wraz z rozwojem mowy dziecko staje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /2 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy ludzi XX wieku wobec zjawiska śmierci

   

  Postawy wobec śmierci – niechęć przed akceptacją, przyczyny:

  Procesy urbanizacji: zmniejszenie szans na obserwację i przeżywanie śmierci.

  Zmiana wartości otaczających starość: akcentowanie wartości związanych z siłą młodości.

  Procesy sekularyzacji: zmniejszenie roli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju człowieka według E. H. Eriksona

   

  1. Zaufanie – brak zaufania (I rok życia)

  2. Autonomia – wstyd i zwątpienie ( II i III rok życia)

  3. Inicjatywa – poczucie winy (IV IV rok życia)

  4. Przedsiębiorczość – poczucie niższości (VI – XI rok życia)

  5. Tożsamość – rozproszenie ról (dorastanie 12-18 lat)

  6. Intymność – samotność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkład E. Kuebler - Ross do tanatopsychologii

   

  Dr. Elisabeth Kübler-Ross (ur. 8 lipca 1926 - zm. 24 sierpnia 2004) - amerykańska lekarka, pochodzenia szwajcarskiego, która znana jest ze swojej przełomowej książki Rozmowy o śmierci i umieraniu (On Death and Dying), w której przedstawiła psychologiczną teorię reakcji na śmierć bliskiej osoby. Pięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt

Do góry