Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Antyredukcjonizm

  antyredukcjonizm - nurt w psychologii zajmujący postawę krytyczną wobec wszelkich przejawów  redukcjonizmu, dominującego we współczesnych badaniach nad pamięcią. Przedstawiciele a. krytykują koncepcje przetwarzania informacji - w których przyjmuje się komputer za model ludzkiego umysłu - ponieważ nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja fragmentaryczna

  amnezja fragmentaryczna - rodzaj  amnezji o ograniczonym zasięgu; klinicyści stosują najczęściej ten termin do określenia: (1) ->- zaburzeń pamięci w zakresie jednej modalności, np. pamięci wzrokowej, słuchowej, pamięci słów czy liczb (2) czynnościowych zaburzeń pamięci, towarzyszących zaburzeniom...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asocjacja

  asocjacja - skojarzenie dwóch zjawisk psychicznych i (lub) behawioralnych, zachodzące najczęściej w wyniku ich jednoczesnego lub sukcesywnego wystąpienia, powodujące, iż pojawienie się jednego z nich zawsze pociąga za sobą pojawienie się innego. W podejściach tradycyjnych, asocjacjo-nizmie klasycznym i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja posthipnotyczna

  amnezja posthipnotyczna - posthipnotyczne zapominanie wydarzeń z transu, występujące u pacjentów, którzy podczas hipnozy osiągnęli stan somnambuliczny, może wystąpić spontanicznie, ale bywa też indukowana na drodze sugestii posthipnotycznej. Metodą sugestii można także wywołać u pacjenta fałszywe...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja sensoryczna

  adaptacja sensoryczna - dwa przeciwstawne procesy: (1) przystosowanie receptora do dokładniejszego odbioru działających bodźców jako efekt dłuższego przebywania w danym otoczeniu, np. stopniowy wzrost zdolności spostrzegania w ciemności słabo widocznych przedmiotów lub stopniowe przystosowanie wzroku do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asocjacjonizm

  asocjacjonizm - stanowisko w filozofii i psychologii upatrujące w powstawaniu asocjacji, niezależnie od treści kojarzonych zjawisk, podstawowy mechanizm uczenia się i pamięci. Prekursorem a. był Arystoteles, który twierdził, że złożone zjawiska psychiczne powstają na drodze kojarzenia się ze sobą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja pourazowa

  amnezja pourazowa - niepamięć powstała w wyniku urazu mózgu, która może obejmować wydarzenia z okresu poprzedzającego uraz ( amnezja wsteczna) lub z okresu następującego po wypadku (amnezja następcza). Długość okresu objętego niepamięcią w obu sytuacjach zależy od wielkości urazu. Zob. też:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akomodacja

  akomodacja-(1) zmiany w funkcjonowaniu analizatora, w efekcie których bodźce odbierane są optymalnie; najdokładniej zbadano a. zachodzącą w oku, która polega na przystosowaniu ogniskowej oka (zmiana krzywizny soczewki) do odległości obserwowanego przedmiotu, zapewniając ostrość widzenia; zmiana krzywizny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja wsteczna

  amnezja wsteczna (łac. amnesia retrogradd) rodzaj  amnezji występującej najczęściej w wyniku ciężkiego urazu ośrodkowego układu nerwowego, któremu towarzyszy stan długotrwałej utraty przytomności. Dominującymi zaburzeniami są luki pamięciowe dotyczące faktów i zdarzeń, jakie miały miejsce przed...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  amnezja (niepamięć; łac. amnesia) - luka pamięciowa powstała na skutek zaburzeń zapamiętywania, przechowywania lub przypominania informacji pamięciowych. Najczęściej jest skutkiem zaburzeń świadomości o różnej etiologii (np. w epilepsji, po urazach czaszkowo-mózgowych, po intoksykacjach; ->-a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry