Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Decyzji semantycznej zadanie

  decyzji semantycznej zadanie (ang, semantic decision task) - metoda badania struktury -"-pamięci semantycznej, typowa dla badań eksperymentalnych prowadzonych przede wszystkim w ramach ->-modeli cech; stosowana głównie w ramach paradygmatu badawczego zwanego: „różny - taki sam". Osobie badanej prezentowane są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt torowania

  efekt torowania (ang. priming effect) - zjawisko występujące w badaniach nad rozpoznawaniem bodźców, np. słów, obrazów. Jeżeli bodziec będący przedmiotem rozpoznania poprzedzi się ekspozycją tzw. bodźca torującego, czyli pozostającego w jakimś związku semantycznym z tym, który ma zostać rozpoznany -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt analizatorowy

  efekt analizatorowy - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy związany z zaangażowaniem w percepcji różnych analizatorów. Wyniki pamięciowe uzyskiwane przy udziale różnych analizatorów są zróżnicowane i zależą: od rodzaju analizatorów (istnieją w tym zakresie preferencje gatunkowe i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty metapamięciowe

  deficyty metapamięciowe - braki w zakresie wiedzy na temat funkcjonowania własnej pamięci ( meta-pamięć). D.m. mogą polegać na niewłaściwej ocenie własnej pamięci, na nieznajomości strategii pamięciowych, czynników, od których zależą wyniki pamięciowe, istotnych cech zadania itp. D.m. utrudniają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pierwszeństwa

  efekt pierwszeństwa - zjawisko lepszego odtwarzania początkowych elementów materiału seryjnego w porównaniu z dalszymi; ujawnia się podczas swobodnej reprodukcji. E.p. występuje prawdopodobnie dzięki temu, że pierwsze elementy są powtórzone więcej razy niż pozostałe i dlatego przede wszystkim one się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty metapoznawcze

  deficyty metapoznawcze - braki w zakresie ogólnej wiedzy na temat własnych procesów poznawczych i związanych z nimi sprawności lub na temat poszczególnych procesów: uwagi, pamięci, myślenia, języka. D.m. mogą polegać na nieadekwatnej samoocenie własnych zdolności, słabej świadomości przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt pozycji seryjnej

  efekt pozycji seryjnej - zjawisko występujące podczas swobodnej reprodukcji materiału seryjnego (np. listy słów lub cyfr); c.p.s. wyjaśnia się zależnością odtwarzania poszczególnych elementów od ich pozycji w serii: lepiej odtwarzane są elementy początkowe ( efekt pierwszeństwa) i końcowe ( efekt...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyty strategiczne

  deficyty strategiczne - braki w zakresie posługiwania się  strategiami pamięciowymi podczas zamierzonego zapamiętywania lub przypominania. Rozróżnia się dwa typy d.s.: deficyty produkcyjne, polegające na tym, że człowiek spontanicznie nie stosuje określonej strategii, mimo że zna odpowiednią czynność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt słowno-obrazowy

  efekt słowno-obrazowy - wyróżniony przez Z. Włodarskiego efekt pamięciowy wynikający ze współ-występowania obrazów i słów w percepcji; e.s.-o. może być pozytywny lub negatywny w zależności od tego, czy obrazy i słowa są ze sobą zgodne pod względem treści, czy niezgodne. Gdy są zgodne, występuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Déjà vu

  déjà vu (franc, „już widziane") - złudzenie pamięciowe polegające na doświadczaniu poczucia znajomości wobec osób, przedmiotów i sytuacji spostrzeganych przez podmiot po raz pierwszy w życiu. Zjawisko d.v. może występować u ludzi zdrowych, a także w niektórych chorobach układu nerwowego, np. padaczce...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt

Do góry