Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Imagen

  imagen - według A. Paivio podstawowa jednostka w niewerbalnym systemie symbolicznym reprezentująca przedmiot lub zdarzenie konkretne, zarówno ze względu na cechy spostrzeżeniowe, jak i znaczeniowe. Imagcny są reprezentacjami analogowymi o strukturze hierarchicznej (tzn. mniejsze jednostki zawierają się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermnezja

  hipermnezja - nadczynność pamięci przejawiająca się w niezwykle silnej wyrazistości — wspomnień. Może występować u niektórych ludzi jako cecha osobnicza pamięci bliska — ejdetyzmowi, a także podczas marzeń sennych, w hipnozie i w majaczeniach gorączkowych.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indywidualne różnice

  indywidualne różnice - najwyraźniej zaobserwowane różnice międzyosobnicze pod względem pamięci dotyczą przede wszystkim takich mierzalnych aspektów pamięci, jak: szybkość zapamiętywania, zakres pamięci, trwałość przechowywanego materiału, gotowość do reprodukcji, wierność reprodukowanego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipnopedia

  hipnopedia - metoda nauczania lub uczenia się, zazwyczaj języków obcych, stosowana w czasie snu podmiotu. Brak rzetelnych, empirycznych dowodów potwierdzających jej skuteczność.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gramatyka opowiadania

  gramatyka opowiadania - termin wprowadzony przez D. Rumclharta na określenie zespołu uniwersalnych reguł determinujących formalną strukturę tekstów mających postać opowiadania, niezależnych od zawartych w konkretnym opowiadaniu treści. Badania nad g.o. /ostały zapoczątkowane w ramach prac prowadzonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalność przetwarzania

  globalność przetwarzania - odnoszenie informacji przetwarzanej w centralnym systemie poznawczym do całości doświadczenia zakodowanego w pamięci (— Fodora modułowa struktura umysłu). Gdy człowiek klasyfikuje np. liść jako znany lub nie znany, podstawą rozpoznawania stają się wszystkie nabyte dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fiksacja wzrokowa

  fiksacja wzrokowa - utrzymywanie gaiki ocznej w takiej pozycji, aby obraz postrzeganego obiektu pada! na plamkę żółtą siatkówki, czyli na pole najostrzejszego widzenia; w obrębie tego pola możliwe jest najefektywniejsze rozróżnienie cech danego obiektu. Fiksacja wzrokowa obiektów nieruchomych dokonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowość do reprodukcji

  gotowość do reprodukcji - łatwość wiernego odtwarzania w kodzie werbalnym bądź obrazowym zapamiętanych informacji, zależna od stopnia ich utrwalania (m.in. częstości powtarzania) i uslruk-turalizowania w pamięci, czyli od poziomu dostępności. Czynnikiem zwiększającym g.d.r. jest obecność danej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fodora modułowa struktura umysłu

  Fodora modułowa struktura umysłu - opis i wyjaśnienie umysłu (—modele umysłu) jako struktury, którą tworzą hierarchicznie zorganizowane trzy typy systemów: przekazujące (ang. transducem), wejścia (ang. input systems) \ procesory centralne (ang. central processors). Systemy przekazujące, odbierając...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt typowości

  efekt typowości (ang, typicality effect) - zjawisko obserwowane w badaniach pamięci semantycznej, głównie przy użyciu paradygmatu weryfikacji zdań: czas weryfikacji zdania o strukturze S jest P (np. „Wróbel jest ptakiem") zależy od tego, w jakim stopniu dany egzemplarz S jest reprezentatywny dla nadrzędnej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt

Do góry