Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Dylematy dialektyczne oraz drugorzędowe cele leczenia

  W pracy z nastolatkami o tendencjach samobójczych i ich rodzinami pojawia się bardzo wiele dylematów dialektycznych (zob. rozdział 5) w związku z transakcyjnym charakterem relacji oraz wynikającymi z tych relacji dysfunkcjonalnymi wzorcami zachowania. Podkreślanie roli dialektycznego sposobu myślenia jest nie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie zadania domowego zleconego przez terapeutę indywidualnego

  Poza cotygodniowymi zadaniami otrzymywanymi podczas spoticań wielorodzinnej grupy treningu umiejętności pacjent dostaje niekiedy od terapeuty indywidualnego zadanie dodatkowe (oprócz karty samooceny). Obowiązkiem terapeuty indywidualnego jest wydobycie nowych zachowań, w czym pomagają mu odpowiednie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto będzie wchodził w skład zespołu terapeutycznego?

  Członkiem zespołu terapeutycznego jest każda osoba, która zajmuje się leczeniem w ramach programu dialektycznej terapii behawioralnej, bez względu na metodę terapii. Do zespołu należą więc trenerzy umiejętności, terapeuci indywidualni oraz osoby zaangażowane w proces leczenia w zależności od miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ogólnej psychopatologii i funkcjonowania rodziny

  Jednym z najczęściej używanych, częściowo ustrukturyzowanych wywiadów diagnostycznych pozwalających ocenić zaburzenia osi I u dzieci i młodzieży jest kwestionariusz dla dzieci w wieku szkolnym dotyczący zaburzeń afektywnych i schizofrenii, bieżących i w ciągu życia (Schedule for Affective Disorders...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie będą metody leczenia pacjentów?

  Tam, gdzie to jest możliwe, zalecamy prowadzenie solidnego, wszechstronnego leczenia opisanego w rozdziale 3 - w takiej formie, w jaldej zostało ono pierwotnie opracowane, gdyż przeprowadzono badania potwierdzające jego skuteczność (Linehan i in., 1991; Linehan, 1993a). Za „kompleksowe leczenie” uważamy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /6 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek budowania sojuszu terapeutycznego

  Pierwszym zadaniem pojawiającym się na początiai dialektycznej terapii behawioralnej jest stworzenie opartej na współpracy relacji z nastoletnim pacjentem. Jest to ważne, a zarazem trudne. Wielu nastolatków zgłaszających się do leczenia uważa na wstępie, że tego leczenia nie potrzebuje. Nawet te osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emocjonalna podatność na zranienie a samounieważnienie

  W dialektycznej terapii behawioralnej emocjonalną podatność na zranienie uważa się za fundamentalną cechę zaburzenia osobowości z pogranicza i definiuje jako doświadczanie silnego cierpienia emocjonalnego. Emocjonalna podatność na zranienie jest doświadczaniem chwiejności emocjonalnej (zob. uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /14 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGAŻOWANIE NASTOLATKÓW W LECZENIE

  Z naszego doświadczenia wynika, że niewystarczające zaangażowanie pacjenta, terapeuty lub obydwu stron jest przyczyną wielu niepowodzeń w leczeniu lub przedwczesnej rezygnacji z leczenia. Zaangażowanie pacjenta na wczesnym etapie wprowadzania zmian może się okazać zbyt słabe lub powierzchowne, częściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywna bierność a pozorna kompetencja

  „Aktywna bierność” odnosi się do takiego stylu radzenia sobie z problemami, który jest nacechowany biernością i poczuciem bezradności, jak również aktywnym poszukiwaniem pomocy innych ludzi w rozwiązywaniu problemów. Taki styl radzenia sobie w dużej mierze wynika z faktu, że osoby z zaburzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zapewniający superwizję i konsultacje dla terapeutów

  Dialektyczna terapia behawioralna zakłada, że w skutecznym leczeniu zaburzenia osobowości z pogranicza należy również zwracać uwagę na związane z terapią zachowania i doświadczenia terapeuty - nie tylko pacjenta. Leczenie osób przejawiających tendencje samobójcze oraz cechy zaburzenia osobowości z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 172

  praca w formacie txt

Do góry