Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Kod arbitralny

  kod arbitralny (kod konwencjonalny, kod symboliczny) - w semiotyce kod, w którym nie istnieje podobieństwo micdz,y formą a znaczeniem znaku; pełni swoją funkcję na zasadzie konwencji przyjętej przez użytkowników (np. kody języków naturalnych, symbole matematyczne, notacja muzyczna).

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoria - zbiór egzemplarzy

  kategoria - zbiór egzemplarzy (ludzi, przedmiotów, zdarzeń itp.), które mają jakąś cechę wspólną bądź łączącą je relację, dzięki czemu umyst traktuje je jako równoważne pod jakimś względem. Zasad tworzenia k. może być wiele, stąd istnieją np. podziały na k. naturalne i sztuczne, konkretne i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod ikoniczny

  kod ikoniczny - w semiotyce kod, którego znaki są podobne do rzeczy oznaczanych ze względu na wygląd (np. obrazy realistyczne), brzmienie (np. ono-matopeje), skojarzenia (np. gołąb jako symbol pokoju) itp. K.i. charakteryzuje się naturalnością (umotywowaniem) wynikającą z podobieństwa między formą a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja

  kategoryzacja - operacja umysłowa, czynność składowa aktu percepcji, dzięki której człowiek ujmuje różne obiekty na podstawie jakiegoś podobieństwa jako człony tej samej — kategorii oraz reaguje na nie w przybliżony sposób. K. może być percepcyjna i konceptualna. W przypadku k. percepcyjnej cechy, za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod obrazowy

  kod obrazowy - kod pamięciowy reprezentujący informacje w formie odpowiadającej wyobrażeniu; tria właściwości kodu analogowego, według klasyfikacji semiotycznej należałoby go zaliczyć do kodów ikonicznych. Zgodnie z Paivio modelem pamięci I. u. jest jednym z podstawowych kodów pamięcio-u ych; model...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej

  Katza i Fodora teoria pamięci semantycznej - teoria wyjaśniająca znaczenie pojęć (wyrazów) i sądów (zdań) zakodowanych w —pamięci semantycznej; warunkiem koniecznym zrozumienia zdania jest znajomość nie tylko znaczenia poszczególnych wyrazów (pojęć), ale także relacji synlaklycznych pomiędzy nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod semantyczny

  kod semantyczny (kod znaczeniowy) - kod pamięciowy reprezentujący znaczenie (sens) odbieranego bodźca, np. słowa, zdania, obrazu, zdarzenia; może odpowiadać znaczeniu definicyjnemu, denotacyjne-mu. konotacyjnemu, asocjacyjnemu lub ideom wyabstrahowanym ze złożonego materiału. Jest produktem głębszych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kintscha model pamięci

  Kintscha model pamięci - model —pamięci semantycznej, nawiązujący do lingwistycznych teorii t'.J. Fillmore'a (gramatyka przypadku) i N. Chom-sky'ego (teoria gramatyki gencratywno-lransforma-cyjnej); podstawowymi jednostkami pamięci semantycznej są sądy (ang. propositions), połączone irlacjami logicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interioryzacja

  interioryzacja - przekształcanie się w procesie rozwoju poznawczego czynności zewnętrznych, wykonywanych na przedmiotach, w czynności wewnętrzne; dzięki i. dziecko stopniowo może wykonywać różne operacje w myśli na podstawie wyobraźni i pojęć bez potrzeby manipulacji przedmiotami; czynności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instynkt

  instynkt - dziedzicznie uwarunkowane (— pamięć gatunkowa) złożone reakcje organizmu na specyficzne bodźce wyzwalające i ukierunkowujące działania przystosowawcze, u podłoża których leży hierarchicznie zorganizowany mechanizm nerwowy w mózgu (międzymózgowiu). Bodźce wyzwalające pochodzą bądź z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry