Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Kognitywizm

  kognitywizm - kierunek w psychologii (zapoczątkowany przez A. Newclla, H. A. Simona, J. S. Brunera, U. Neissera i kontynuowany przez wielu psychologów, a także specjalistów z zakresu  nauki o poznawaniu) utrzymujący, że człowiek jest układem przetwarzającym informacje, a jego zachowanie zależy nie tylko od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod twierdzeniowy

  kod twierdzeniowy (kod analityczny, kod ideacyjny) — kod semantyczny mający formę sądów (ang. propo-sńtions) wyrażających podstawowe idee (np. w zdaniu: „Czarny pies biegł za małym chłopcem" można wyróżnić trzy sądy: pies był czarny; pies biegł za chłopcem; chłopiec był mały). K.t. jest amodalny...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod wizualny

  kod wizualny - kod pamięciowy, który reprezentuje wygląd bodźca w formie wizualnej, tj. jako układ linii, kątów, punktów, plam, kształtów itp. K.w. występuje w pamięci krótkotrwałej, kwestią sporną jesi jego występowanie w pamięci długotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodowanie pamięciowe

  kodowanie pamięciowe - zbiór operacji związanych z przekształcaniem informacji w formę odpowiednią dla systemu pamięci. Proces k.p. może polegać na ustalaniu atrybutów bodźca, np. na analizie słowa ze względu na cechy akustyczne, fonemiczne lub semantyczne. K.p, wiąże się zwykle z selekcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod sensoryczny

  kod sensoryczny - kod pamięciowy, który reprezentuje fizyczne cechy odbieranego bodźca w formie odpowiadającej jego modalności, np. bodziec słuchowy jest reprezentowany w formie dźwięków, bodziec wzrokowy w formie wizualnej. K.s. powstaje w wyniku analizy sensorycznej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod

  kod - forma zapisu informacji oraz reguły tworzenia zapisu; w semiotyce: zbiór znaków używanych do przekazywania informacji oraz reguł określających relacje między znakami (reguły synlaktyczne), między znakami a rzeczami oznaczanymi (reguły semantyczne) oraz między znakami a ich użytkownikami (reguły...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izotropiczność przetwarzania

  izotropiczność przetwarzania - termin używany przez .I.A.. Fodora; oznacza możliwość wiclotorowości przetwarzania informacji (—Fodora modułowa struktura umysłu), dzięki której „tropy" poznawcze, czyli nieuświadomione wnioskowania i asocjacje przebiegające w umyśle, uwzględniają informacje pochodzące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod taksonomiczny

  kod taksonomiczny - kod semantyczny reprezentujący bodźce ze względu na ich przynależność do określonych kategorii, np. seria słów jest kodowana jako nazwy zwierząt, roślin itp.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kod akustyczny

  kod akustyczny - kod pamięciowy, który reprezentuje brzmienie bodźca w formie akustycznej, tj. jako układ dźwięków (w przypadku słowa - głosek). Zgodnie z modelami wielomagazynowymi pamięci k.a. jest charakterystyczny dla pamięci krótkotrwałej.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka pamięci

  jednostka pamięci - pojęcie nie mające jednej powszechnie przyjętej definicji; zwykle j.p. rozumie się jak jednostkę przetwarzania informacji w znaczeniu wydzielania porcji informacji (ang. chunking), przy czym porcja rozumiana jest jako określona i niepodzielna informacja (o rzeczy, zjawisku, zdarzeniu) lub...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /861

  praca w formacie txt

Do góry