Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Materiał pamięciowy

  materiał pamięciowy - przedmiot procesów pamięciowych: słowa, obrazy, teksty, zdarzenia i sceny z życia codziennego, nazwiska, twarze itp. W koncepcjach behawiorystycznych m.p. jest ujmowany w kategoriach bodźców, w koncepcjach poznawczych - opisywany przede wszystkim jako zbiór informacji. M.p. najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka pamięciowa

  Luka pamięciowa - stan niepamięci powstały wskutek zaburzeń  zapamiętywania, przechowywania lub przypominania obejmujący to, co wydarzyło się w ściśle określonym czasie. To, co wydarzyło się wcześniej, a także po danym wydarzeniu, podmiot przypomina sobie dobrze. 

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał seryjny

  materiał seryjny - materiał (np. lista słów, sylab, cyfr), który w badaniach pamięci jest eksponowany w określonej kolejności, a zadanie badanego polega na odtworzeniu jego elementów w kolejności podanej w instrukcji; w badaniach stwierdzono, że zapamiętanie poszczególnych elementów zależy od miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łatwość pamięci

  Łatwość pamięci - właściwość pamięci przejawiająca się w szybkości zapamiętywania określonego materiału lub też w liczbie powtórzeń niezbędnych do jego przyswojenia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryptomnezja

  kryptomnezja - odtwarzanie dawnych przeżyć jako faktów aktualnych. Występuje w chorobach organicznych, jak również u ludzi zdrowych w stanach wyczerpania i znużenia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał słowny

  materiał słowny - materiał będący przedmiotem procesów pamięciowych, składający się z sylab, słów, fraz, zdań lub tekstów, M.s. stosowano w większości badań nad pamięcią. Psychologiczna charakterystyka cech m.s. wpływających na wyniki pamięciowe obejmuje jego długość, organizację...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martindale'a model pamięci

  Martindale'a model pamięci - model wiedzy o świecie, zakodowany w pamięci długotrwałej, który, ze względu na swój zakres, jest nazywany także modelem umysłu. M.m.p. nawiązuje do założeń ->-Konor-skiego modelu pamięci; wprowadza pojęcia jednostki jmostycznej i analizatorów, tworzących hierarchiczną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa zapamiętywania

  krzywa zapamiętywania - graficzna ilustracja w układzie współrzędnych piocou zapamiętywania; na osi odciętych oznacza się czas ćwiczenia lub liczbę prób, a na osi rzędnych miary efektów zapamiętania. Zależnie od typu eksperymentu mówi się najczęściej zamiennie o k.z. bądź krzywej uczenia się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosslyna model wyobrażeniowej reprezentacji poznawczej

  Kosslyna model wyobrażeniowej reprezentacji poznawczej - według S. M. Kosslyna istnieją w — systemie poznawczym dwie formy reprezentacji treści obrazowych: powierzchniowa i głęboka. Reprezentacja powierzchniowa odpowiada subiektywnie doświadczanym aktualnie — wyobrażeniom; główną jej właściwością jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstruktywizm

  konstruktywizm - jedno z podejść neobehawioryzmu opierające się na założeniu, żc natura czynników wewnętrznych reprezentowanych w pojęciu -^zmiennej pośredniczącej jest nieznana, a czynniki te mają swoje źródło w strukturach anatomiczno-fizjoiogicz-nych układu nerwowego, chociaż nie są z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt

Do góry