Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Metapamięć

  metapamięć (ang. metamemory) - termin wprowadzony przez J.H. Flavella na określenia podmiotowej „wiedzy o pamięci" (ang. knowing about memory). M. wchodzi więc w zakres metapoznania i jest traktowana jako samoświadomość lub samowiedza o operacjach (hi-operacja), ->-strategiach pamięciowych oraz czynnikach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału sensowność

  materiału sensowność - właściwość materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, wyrażająca się w tym. że ma on znaczenie dla odbiorcy, jest zrozumiały (słowa, zdania i teksty w języku znanym odbiorcy, ilustracje, fotografie, znane figury geometryczne, znane symbole obrazowe itp.). S.m...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda antycypacji

  metoda antycypacji - jedna z — metod badania pamięci, stanowi modyfikację metody uczenia się przez powtarzanie. Zadaniem osoby badanej jest uczenie się — materiału seryjnego (zazwyczaj eksperymentator prezentując materiał używa — mnemomelru). Po jednorazowej lub kilkakrotnej ekspozycji listy elementów osoba...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału złożoność

  materiału złożoność - jedna z cech różniących materiały stosowane w badaniach pamięci. Stopień z.m. zależy od prostoty zarówno jego elementów składowych, jak i powiązań pomiędzy elementami. W większości badań nad pamięcią wykorzystywano materiały proste (listy sylab, słów, obrazów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maskowanie

  maskowanie - zjawisko utrudniania percepcji jednego bodźca przez obecność (czasową i przestrzenną) drugiego. Rozróżnia się maskowanie wsteczne, gdy bodziec maskujący poprzedza maskowany, oraz maskowanie następcze, gdy bodziec maskowany następuje po maskującym. Zjawisko m. jest wykorzystywane m.in. w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa zapominania

  krzywa zapominania - graficzna ilustracja w układzie współrzędnych ilościowych miar ubytków pamięciowych następujących w czasie po zaprzestaniu uczenia się. Na osi odciętych jest oznaczony czas, na osi rzędnych - efekty przypominania treści. K.z. nie obrazuje wprost —zapominania, informuje bezpośrednio...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał bezsensowny

  materiał bezsensowny - materiał stosowany w badaniach pamięci nie mający znaczenia, niezrozumiały, jak układy głosek nie będące sensownymi słowami, rysunki geometryczne nie przedstawiające znanych figur, plamy atramentowe itp. Pierwsze badania z zastosowaniem m.b, przeprowadził pod koniec XIX w. H...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model sieciowy

  model sieciowy —pamięci semantycznej, znany pod nazwą ELEANOR (od pierwszych liter nazwisk jego twórców) lub MEMOD; zakłada istnienie w pamięci systemu powiązanych ze sobą węzłów, wśród których można wyróżnić: węzły pojęciowe (ang. concept nodes) i węzły zdarzeń (ang. event nodes), a w każdej z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiał interpolowany

  materiał interpolowany - materiał pamięciowy (np. lista słów, ciąg obrazków), włączony do materiału właściwego w badaniach nad — interferencją. M.i. wpływa na kierunek zniekształcenia materiału właściwego i czas uczenia się; czynnikiem bardziej utrudniającym jest m.i. tej samej modalności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logogen

  logogen - termin wprowadzony przez J. Mortona na określenie węzła w strukturze pamięci słownej reprezentującego pojedyncze słowo, tj. jego cechy semantyczne, akustyczne, wizualne i inne. Według A. Paivio podstawowa jednostka w werbalnym systemie symbolicznym odpowiadająca jednostce języka, up. sylabie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt

Do góry