Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Metoda błędnych rozpoznań

  metoda błędnych rozpoznań - odmiana metody — rozpoznawania stosowana w badaniach kodowania pamięciowego. Osobom badanym pokazuje się najpierw listę słów bodźcowych; następnie stosuje się test rozpoznawania, w którym oprócz tych słów występują słowa podobne do nich pod jakimś względem (np. synonimy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału znajomość

  Materiału znajomość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych wynikająca /. lego, że osoba ucząca się miała z nim wcześniej kontakt (używała słów lub oglądała obrazy, z których składa się materiał, słyszała określone sformułowania, przeżyła określone zdarzenia itp.)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału długość

  materiału długość - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, mierzona liczbą jego elementów. D.m. jest jednym z czynników wpływających na sposób zapamiętywania, czas uczenia się i wyniki. Gdy liczba elementów nie przekracza *-zakresu pamięci bezpośredniej, materiał może być...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda bodźca standardowego

  metoda bodźca standardowego - jedna z metod rozpoznawania, polegająca na dokonywaniu przez osobę badaną oceny stosunku bodźca aktualnie działającego do bodźca percypowanego wcześniej. Jako pierwszy element w każdej parze porównywanych bodźców występuje zawsze jeden i ten sam bodziec, nazywany bodźcem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediacyjne procesy

  mediacyjne procesy -  termin związany z orientacją neobehawiorystyczną, określający procesy występujące między bodźcem a reakcją;  w badaniach opartych na koncepcjach poznawczych p.m. są rozumiane jako procesy pośredniczące w zapamiętywaniu lub przypominaniu określonych treści, polegające na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału emocjonalność

  materiału emocjonalność - cecha zapamiętywanych treści (słów, obrazów, przeżyć osobistych itp.), wyrażająca się w tym, że wywołują one emocje. E.m. najczęściej sprzyja pamiętaniu, przy czym treści o pozytywnym zabarwieniu emocjonalnym są pamiętane trwalej niż treści o zabarwieniu negatywnym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mediator

  mediator - czynnik (środek) pośredniczący w zapamiętywaniu łub przypominaniu określonych treści, np. w zapamiętywaniu i przypominaniu listy słów mediatorem mogą być ilustracje, wyobrażenia, nazwy kategorii, do których należą słowa, itp.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału konkretność

  materiału konkretność - cecha materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych silnie wpływająca na wyniki pamięciowe: materiał konkretny jest z reguły szybciej przyswajany i lepiej pamiętany niż abstrakcyjny. Możliwe, że efekty te częściowo wynikają z wysokiej wyobraź al nośc i materiału...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metafora komputerowa

  metafora komputerowa - model formułowania i weryfikacji hipotez naukowych o strukturze procesów poznawczych człowieka, powstały dzięki rozwojowi logiki formalnej, teorii informacji i nauki o poznawaniu, przyjmujący, iż istnieje fizyczny system symboli charakterystyczny dla ogólnej klasy systemów zdolnych do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Materiału podobieństwo

  materiału podobieństwo - właściwość materiału będącego przedmiotem procesów pamięciowych, określana ze względu na jego elementy składowe lub na stosunek do innych materiałów. Podobieństwo między elementami materiału może dotyczyć cech fizycznych (np. wizualnych, fonemicznych) lub semantycznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kawosz Dodano /07.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt

Do góry