Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  rzedstawienie przesłanek treningu umiejętności oraz celów grupowego treningu umiejętności

  Trenerzy umiejętności wyjaśniają, że członkowie grupy zostali wybrani do leczenia w tym programie, ponieważ dialektyczna terapia behawioralna ma pomagać rozwiązywaniu określonego zbioru problemów. To stwierdzenie można połączyć z wytłumaczeniem przesłanek treningu umiejętności oraz celów tego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzinna analiza behawioralna

  Rodzinna analiza behawioralna jest przede wszystkim narzędziem pozwalającym dostrzec zarówno adaptacyjne, jak i dezadaptacyjne wzorce interakcji rodzinnych oraz wskazać potencjalnie skuteczne strategie zmiany. Analizę taką przeprowadza się wówczas, gdy jeden z członków rodziny jest bezpośrednio związany z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawdzanie postępów w pozostałych metodach terapii

  Ponieważ terapeuta indywidualny jest terapeutą prowadzącym, musi nadzorować wszystkie pozostałe metody leczenia. Korzystając z dialektycznej terapii behawioralnej, pacjent może mieć tylko jednego terapeutę prowadzącego i nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innych rodzajach terapii (np. w terapii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSULTACJE TELEFONICZNE DLA CZŁONKÓW RODZINY

  Przekonaliśmy się, że włączając członków rodziny w leczenie, warto zapewnić im konsultacje telefoniczne jako dodatkowy tryb leczenia. Ważną sprawą jest to, aby konsultacji telefonicznych nie udzielał terapeuta prowadzący nastolatka, gdyż pozwala to uniknąć dualizmu ról, nadszarpnięcia zaufania do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie się na ewentualne trudności przy wdrażaniu rozwiązań

  Każde możliwe rozwiązanie wiąże się z ewentualnym wystąpieniem trudności. Kiedy pacjent i terapeuta oceniają rozmaite rozwiązania danego problemu, terapeuta jest zobowiązany wskazać pacjentowi trudności związane z każdym z rozwiązań. Pacjent i terapeuta muszą się zastanowić nad potencjalnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /2 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w razie gróźb samobójczych wobec rodziców

  Niektóre nastolatki formułują zamiary samobójcze w formie gróźb (np. „Jeśli nie pozwolisz mi się spotkać z Johnnym, połknę wszystkie te tabletki - i to zaraz!”). Słysząc takie groźby, rodzice, co zrozumiałe, często raz po raz ustępują wobec żądań dziecka, ponieważ boją się konsekwencji odmowy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /7 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy z rodziną

  Kiedy nastoletni pacjent jest objęty dialektyczną terapią behawioralną, członkowie jego rodziny mogą korzystać z wielu metod tej terapii. Przede wszystkim to rodzinne sesje terapeutyczne tworzą kontekst pozwalający na interakcje pomiędzy nastolatidem a członkami rodziny w obecności terapeuty, który...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepejoratywna postawa wobec nastoletniego pacjenta oraz jego rodziny

  Ważne jest, aby wobec nastoletniego pacjenta oraz członków jego rodziny przyjmować postawę niepejoratywną oraz nie przypisywać im winy (Miller i in., 2002). Rodzice czy opiekunowie nastolatka, który ma tendencje samobójcze i wiele innych problemów psychicznych, często doświadczają silnego poczucia wstydu i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele Fazy 1 leczenia w pracy z rodziną

  Jeżeli w leczenie jest włączona rodzina, cele Fazy 1, dotyczące leczenia osób indywidualnie, mogą zostać zmodyfikowane. Jednym z najczęstszych czynników powodujących podjęcie próby samobójczej przez nastolatka jest konflikt interpersonalny (Miller i Gliński, 2000). W takich sytuacjach podstawowym celem...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie obecnego stanu emocjonalnego pacjenta

  Omawiając plan pracy na początku sesji, warto poświęcić czas rozpoznaniu obecnego stanu emocjonalnego pacjenta. Niektórzy pacjenci utrzymują, że nie chcieliby nic dodać do planu sesji, choć ich afekt wskazuje co innego. Takiemu pacjentowi terapeuta może powiedzieć: „Wyglądasz na przygnębionego. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /1 970

  praca w formacie txt

Do góry