Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć długotrwała

  pamięć długotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.d., analogicznie jak pamięć krótkotrwała, rozpowszechnił się w psychologii pamięci w drugiej połowic XX w. i znaczeniem nawiązuje do rodzaju pamięci wcześniej określanego jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć echoiczna

  pamięć echoiczna - rodzaj —pamięci ultrakrótko-trwalcj, w której przechowywane są informacje odbierane zmysłem słuchu, mające formę dźwięków; jest również określana mianem prekategorialncgo słuchowego magazynu pamięci. Ślady dźwięków są przechowywane w p.e. ok. 3-4...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a uwaga

  pamięć a uwaga - zjawisko uwagi odgrywa niezwykle istotną rolę w przebiegu procesów pamięciowych wpływając na efekty przyswojenia treści. Uwaga stanowi podstawowy mechanizm dokonywania selekcji informacji, decydując w dużym stopniu o tym, które spośród nich zostaną odebrane i następnie przetworzone, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć emocji

  pamięć emocji - zapis w pamięci przeżyć o charakterze uczuciowym dodatnim lub ujemnym, takich jak radość, lęk, smutek; jest on na ogół trwały, choć z czasem uczuciowy komponent pamięci zdarzeń osobistych zmniejsza się pod względem intensywności. P.e. związanych z własnym ,ja" w pewnym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a zainteresowania

  pamięć a zainteresowania - zainteresowania są względnie trwałymi tendencjami do zdobywania określonych informacji (a także do nabywania umiejętności wykonywania różnych czynności), wpływają na poznawczą aktywność człowieka, w której pamięć odgrywa podstawową rolę (wiedza). Zainteresowania mogą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a postawy

  pamięć a postawy - postawy zawierają m.in. komponent emocjonalny, a często też przekonaniowy i mogą pełnić funkcje selekcyjne w zapamiętywaniu, przechowywaniu i przypominaniu różnych informacji. Jako selektory mogą zarówno ułatwiać, jak i blokować przyjmowanie pewnych informacji; w drugim przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a rozwiązywanie problemów

  pamięć a rozwiązywanie problemów - problemem jest zadanie, którego człowiek nie jest w stanie rozwiązać za pomocą dostępnych aktualnie w pamięci i gotowych do stosunkowo łatwego wykorzystania informacji. Rozwiązywanie problemów jest funkcją umysłu (— system poznawczy), który w modelowej 

  sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a sen

  pamięć a sen - zależność tę rozpatruje się zazwyczaj w aspekcie wpływu snu na -+* trwałość pamięci. Stwierdzono, że w sytuacji gdy sen następował po zapamiętaniu materiału, wskaźniki przechowywania były lepsze niż wtedy, gdy czas pomiędzy uczeniem się a pomiarem poświęcony był na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a motywacja

  pamięć a motywacja - motywacja wpływa na pamięć w trojaki sposób: zmienia poziom ogólnej aktywności jednostki, oddziałuje na procesy selekcji bodźców i ukierunkowuje działanie. Zależność efektów pamięciowych od siły motywacji ujmują prawa Ycrke-sa-Dodsona. Zgodnie z pierwszym z nich istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a świadomość

  pamięć a świadomość - świadomość z punktu widzenia funkcjonalnego stanowi najwyższy poziom w regulacji zachowania człowieka i ujawnia się jako specyficznie wewnętrzne, dostępne bezpośrednio tylko podmiotowi poznanie otoczenia, własnej osoby oraz relacji podmiot-otoczenie. Regulacja ta dokonuje się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /2 982

  praca w formacie txt

Do góry