Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  pamięć ikonlczna

  pamięć ikonlczna - rodzaj -+-pamięci ultrakrótkotr-wałej, w której przechowywane są informacje odbierane zmysłem wzroku, mające formę obrazów; jest również określana mianem prekategorialnego wzrokowego magazynu pamięci. Czas utrzymywania informacji w p.i. ocenia się na ok. 0,5 sek. Przypuszcza się, iż...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć proceduralna

  pamięć proceduralna - termin używany w nauce o poznawaniu i w psychologii poznawczej, oznacza system specjalistycznych procedur przetwarzania informacji zakodowany w —pamięci długotrwałej. Według T. Winograda p.p. stanowi wielką liczbę specjalistycznych procedur o charakterze modułów (—przetwarzania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć krótkotrwała

  pamięć krótkotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.k. zaczął być szerzej stosowany w psychologii pamięci w drugiej połowie XX w., częściowo obejmując zakresem znaczeniowym len rodzaj pamięci, który wcześniej określano jako pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć prospektywna

  pamięć prospektywna - pamięć odnosząca się do przyszłości, odróżniana od — pamięci retrospektywnej; dotyczy pamiętania o zrobieniu czegoś w odpowiednim czasie (np. mam zażyć lekarstwo po jedzeniu, wieczorem iść do teatru, jutro odebrać płaszcz z pralni, w przyszłym tygodniu odwiedzić...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć logiczna

  pamięć logiczna - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania. P.l. polega na zrozumieniu i przyswojeniu sensownych związków istniejących pomiędzy elementami zapamiętywanego materiału, a w sytuacji gdy treści nie są powiązane - na próbie nadania im sensu przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć epizodyczna

  pamięć epizodyczna (ang. episodic memory) - termin wprowadzony przez E. Tulvinga (—Tulvinga model pamięci) na określenie systemu, w którym są kodowane i przechowywane informacje odnoszące się do osobistych przeżyć człowieka, jakie rozegrały się w określonym miejscu i czasie. Stanowią one podstawę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć dowolna

  pamięć dowolna (pamięć zamierzona) - występuje wtedy, gdy mamy do czynienia z nastawieniem podmiotu na zapamiętanie określonych treści wiążące się ze świadomym koncentrowaniem na nich uwagi. Przeciwieństwem p.d. jest  pamięć mimowolna.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć a zdolności specjalne

  pamięć a zdolności specjalne - zależność ta rozpatrywana jest głównie na podstawie danych pochodzących z doniesień dotyczących osób o —pamięci nadzwyczajnej oraz z badań nad różnicami indywidualnymi w zakresie pamięci bodźców o różnej modalności zmysłowej (— modalność bodźca). Stwierdzono, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć autobiograficzna

  pamięć autobiograficzna - pamięć obejmująca zdarzenia z własnego życia, doświadczenia osobiste, historię życia. Niektórzy autorzy rozumieją p.a. jako tożsamą z — pamięcią epizodyczną (w odróżnieniu od — pamięci semantycznej), inni ograniczają jej zakres do treści związanych z osobą podmiotu (w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć deklaratywna

  pamięć deklaratywna - termin używany w nauce o poznawaniu, a także w psychologii poznawczej; oznacza system informacji o świecie utrwalony w -5-pamięci długotrwałej w kodzie semantycznym. Według T. Winograda informacje o świecie i procedury ich przetwarzania są zakodowane niezależnie od siebie;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /07.01.2013 Znaków /1 307

  praca w formacie txt

Do góry