Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  porównania umysłowe

  porównania umysłowe (ang. mental comparisons) - czynność umysłowa polegająca na porównaniu dwóch przedmiotów ze względu na określony wymiar, np. wielkość. Zadania wymagające dokonywania porównań są stosowane w badaniach reprezentacji poznawczych. Osobom badanym podaje się nazwy dwóch przedmiotów i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć retrospektywna

  pamięć retrospektywna - pamięć odnosząca się do przeszłości (np. zdarzeń z własnego życia, wiedzy szkolnej, informacji odebranej przed chwilą), odróżniana od —pamięci prospektywnej. Rozróżnienie pochodzi z — ekologicznego podejścia w badaniach pamięci. Większość dotychczasowych badań dotyczyła...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć mechaniczna

  pamięć mechaniczna - rodzaj pamięci wyodrębniany z uwagi na udział rozumienia w trakcie — zapamiętywania, przeciwstawny — pamięci logicznej. P.m. przejawia się w sytuacjach, gdy dochodzi do zapamiętania materiału pomimo braku jego zrozumienia. Efektywność p.m. jest na ogół niższa niż...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć semantyczna

  pamięć semantyczna (ang. semantic memory) - termin po raz pierwszy użyty przez M. R. Quilliana na określenie organizacji informacji semantycznych w pamięci człowieka. Zakres tego terminu podlegał modyfikacjom pod wpływem rozwoju — psychologii poznawczej (— kognitywizm, —poznawcze podejście w badaniach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć mimowolna

  pamięć mimowolna (pamięć niezamierzona) - występuje wówczas, gdy zetknięciu z zapamiętanym materiałem nie towarzyszy zamiar jego przyswojenia. W porównaniu z efektami — pamięci dowolnej rezultaty p.m. są zazwyczaj słabsze. W niektórych jednak sytuacjach to, co zostało zapamiętane w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć fieszowa

  pamięć fieszowa (ang. flashbulb memory) - zjawisko wykryte przez R. Browna i .1. Kulika odnoszące się do pamięci zdarzeń niezwykłych, ważnych, dramatycznych, wywołujących silne emocje (np. w Polsce ogłoszenie stanu wojennego lub w USA zabójstwo Johna Kennedy'ego). P.f. jest podobna do fotografii...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć społeczna

  pamięć społeczna - przechowywanie w pamięci doświadczeń danej grupy społecznej; dotyczy sądów i przekonań, które są podzielane przez wszystkich lub przez większość przedstawicieli danej zbiorowości. Sądy te i przekonania nic muszą pochodzie z bezpośrednich doświadczeń związanych z pewnymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć nadzwyczajna

  pamięć nadzwyczajna - zjawisko uzyskiwania znacznie lepszych niż przeciętne rezultatów w zadaniach o charakterze pamięciowym. Dane dotyczące p.n. pochodzą z różnych źródeł o niejednakowej wartości naukowej, takich jak wiedza potoczna, opisy anegdotyczne, wypowiedzi i obserwacje osób w mistrzowski sposób...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć gatunkowa

  pamięć gatunkowa (filogenetyczna) - pamięć obejmująca przekazywane dziedzicznie doświadczenie poprzednich pokoleń danego gatunku, niezależna od indywidualnego doświadczenia, odróżniana od -^pamięci osobniczej. P.g. jest zakodowana w DNA (-*- biochemiczne podłoże pamięci), zawiera doświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  pamięć operacyjna

  pamięć operacyjna (ang. working memory) - termin oznaczający:  pobudzenie układu nerwowego, umożliwiające czasowe magazynowanie i -"-przetwaranie informacji potrzebnych do rozwiązania określonych zadań poznawczych (np. rozumienia, uczenia się, uzasadnienia); składa się z trzech hipotetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt

Do góry