Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Umiejętności związane z regulowaniem emocji

  Tak jak w pozostałych modułach, umiejętności regulowania emocji staramy się uczyć, jak najczęściej opierając się na bezpośrednim doświadczeniu uczestników. Prezentując na przykład model emocji (diagram z zaznaczonymi emocjami i ich połączeniami z zachowaniami, myślami, impulsami, następstwami...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samobójstwo nastoletniego pacjenta

  Jeżeli terapeuta pracuje z populacją pacjentów o tendencjach samobójczych, najprawdopodobniej przyjdzie moment, że doświadczy samobójstwa swojego pacjenta. Doświadczenie to jest szczególnie trudne, gdy pacjent ma dopiero naście lat. Ponadto terapeuta, który pracował również z członkami rodziny pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawomocnianie - praca nad akceptacją

  Zawarty w piątym module segment uprawomocniania uczy akceptowania doświadczeń swoich i cudzych. Teoria autoweryfikacji według Swanna i współpracowników (1992) mówi, że wyzwania, jakie stają przed autokonstruktami, zwiększają chwiejność emocjonalną. To z kolei zakłóca przetwarzanie poznawcze i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL „GRUPY ABSOLWENTÓW" DLA NASTOLATKÓW

  Ponieważ udokumentowane wskaźniki nawrotów i powtarzających się zachowań u nastolatków z zaburzeniami depresyjnymi są wysokie, badacze kliniczni zalecają, by zapewniać kontynuację leczenia, co pozwala zająć się problemem nawrotów (Birmaher i in., 2000) . Dlatego radzimy, by w pracy z nastolatkami o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /11 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawienie teorii biospołecznej jako podstawowej dla dialektycznej terapii behawioralnej

  Kolejnym krokiem jest przedstawienie teorii biospołecznej będącej podstawą dialektycznej terapii behawioralnej (zob. rozdział 3). Rozmowę można poprowadzić podobnie jak podczas zaznajamiania w okresie poprzedzającym leczenie (zob. rozdział 7). Uczestników na przykład pyta się, jak to jest, że grupa...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaznajamianie uczestników z regułami obowiązującymi w grupie

  Po omówieniu założeń dialektycznej terapii behawioralnej trenerzy umiejętności przedstawiają reguły obowiązujące w wielorodzinnej grupie treningu umiejętności. Większość tych reguł pochodzi ze standardowej wersji terapii, dokonaliśmy bowiem tylko drobnych modyfikacji. Reguły są spisane na arkuszu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /6 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiejętności tolerowania dyskomfortu psychicznego

  Kiedy uczymy umiejętności tolerowania dyskomfortu psychicznego, lubimy spędzać część sesji, stosując te umiejętności. Aby na przykład nauczyć samouspokajania, liderzy grupy przynoszą wielorakie „narzędzia” do samouspokajania, oddziałujące na różne zmysły. Do „narzędzi” tych należą piękne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /4 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją nastolatka

  Niekiedy interpretowanie sytuacji kryzysowej przez rodziców nie pokrywa się z interpretacją nastolatka. Jedna z możliwości jest taka, że nastolatek zgłasza się na leczenie w kryzysie, ale rodzice minimalizują łub negują znaczenie sytuacji albo ryzyko popełnienia samobójstwa. Taka tendencja przypomina...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /10 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdy interpretacja sytuacji kryzysowej przez rodziców nie zgadza się z interpretacją terapeuty

  Niekiedy terapeuta widzi, że członkowie rodziny włączeni w leczenie nie mają talach samych poglądów na temat sytuacji kryzysowej jak on. Rodzina może myśleć, że kryzys jest bardziej lub mniej poważny, niż sądzi terapeuta, a nawet jeśli zgadza się z oceną terapeuty, może mieć inne zdanie na temat...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /8 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE W KWESTIACH POUFNYCH

  Zasady poufności mogą zostać złamane, jeśli terapeuta uważa, że niepełnoletni pacjent jest narażony na poważne ryzyko. W pracy z nastolatkami i ich rodzicami nie zawsze jednak jest jasne, jaki poziom ryzyka jest dostatecznie poważny, żeby naruszyć zasady poufności. Oczywiście jeżeli terapeuta widzi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 306

  praca w formacie txt

Do góry