Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  teoria informacji

  teoria informacji (ang. information theory) - dział cybernetyki zajmujący się badaniem ogólnych właściwości i praw przebiegu >- informacji; zakłada istnienie ogólnych prawidłowości procesów informacyjnych, możliwych do sformalizowania i wspólnych dla różnych układów. T.i. zajmuje się oceną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transfer informacji między magazynami

  transfer informacji między magazynami - w — modelach wielomagazynowych pamięci przekazywanie informacji z jednego magazynu pamięciowego do drugiego, czemu towarzyszy nadawanie przekazywanym informacjom odpowiedniego kodu.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria komunikacji

  teoria komunikacji (ang. communication theory) - teoria zajmująca się analizą procesu komunikacyjnego w ramach ogólnej — teorii informacji. Zgodnie z tą teorią proces komunikacyjny ma następujące fazy: przekaz nadawcy jest wysyłany do odbiorcy w postaci zakodowanej; odbiór —informacji zakłada jej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  trening strategii uczenia się

  trening strategii uczenia się - poznawanie zasad i zastosowań różnych — strategii pamięciowych oraz ćwiczenie się w ich używaniu. T.s.u.s. powinien być dostosowany do rozwojowych i indywidualnych właściwości osoby ćwiczącej, uwzględniać różne zadania pamięciowe i typy materiału, doprowadzać...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria przetwarzania informacji

  teoria przetwarzania informacji (ang. Information processing theory) - zajmuje się zastosowaniem języków programowania do konstrukcji komputerowych modeli symulujących psychologiczne procesy rozwiązywania problemów przez ludzi {->- metafora komputerowa,  symulacja komputerowa); t.p.i. wyjaśnia mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tulvinga model pamięci

  Tulvinga model pamięci - koncepcja pamięci mieszcząca się w ramach modeli przetwarzania informacji (-modele pamięci). Pamięć długotrwała według tego modelu składa się z trzech systemów: ->-pamięci proceduralnej, -"-pamięci semantycznej i pamięci epizodycznej; podstawowym systemem jest pamięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie przypominania

  strategie przypominania - strategie pamięciowe stosowane w fazie przypominania; najczęściej polegają na poszukiwaniu informacji pamięciowej według jakiegoś planu, z wykorzystaniem związków pomiędzy elementami materiału, kontekstu sytuacyjnego, różnych wskazówek itp. Najbardziej skuteczne są s.p...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategia porządkowania

  strategia porządkowania - strategia pamięciowa, jedna z odmian -"-strategii organizowania, polegająca na układaniu elementów materiału w szereg wyznaczony przez jakąś zasadę porządkującą liniowo, np. alfabetyczną, chronologiczną. S.p. bywa używana do uczenia się zarówno list słów i obrazów, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  sztuczna inteligencja

  sztuczna inteligencja -  w informatyce; zdolność komputera do wykonywania złożonych operacji przypominających procesy umysłowe człowieka, takie jak uczenie się, rozpoznawanie, wnioskowanie, podejmowanie decyzji itp.;  interdyscyplinarny nurt badań nad możliwością realizowania przez maszynę, przede...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  strategie wyobrażeniowe

  strategie wyobrażeniowe - strategie zapamiętywania i przypominania polegające na wytwarzaniu wyobrażeń odpowiadających materiałowi. Szczególnymi odmianami s.w. są ->- mnemotechniki wyobrażeniowe. S.w. są bardzo skuteczne zwłaszcza wtedy, gdy treści mają charakter konkretny, a wyobrażenia nadają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt

Do góry