Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  wiedza

  wiedza - system informacji zakodowany w strukturach — pamięci długotrwałej w kodach: semantycznym, werbalnym, przestrzenno-obrazowym lub w innych, za pomocą których człowiek poznawczo „odwzorowuje" świat poprzez tworzenie reprezentacji poznawczych (—reprezentacja poznawcza). W znaczeniu podmiotowym wyróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie autonomiczne

  teorie autonomiczne - koncepcje o nastawieniu anty-redukcjonistycznym, w których zachowanie człowieka jest wyjaśniane bez odwoływania się do wiedzy z zakresu innych nauk ani też do analogii umysłu ludzkiego i komputera. J. Bruncr, czołowy reprezentant tej orientacji, sądzi, że wycinkowa i mechanistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uczenie się

  uczenie się -  nieobserwowalny proces prowadzący do zmian w zachowaniu, dokonujący się na podłożu indywidualnego doświadczenia osobnika, możliwy dzięki istnieniu zdolności do względnie trwałego przechowywania śladów tegoż doświadczenia, czyli -"-pamięci długotrwałej. Pozostaje kwestią...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie psycholingwistyczne

  teorie psycholingwistyczne - psychologia korzysta z osiągnięć psycholingwistyki przy opracowywaniu modeli umysłu i modeli pamięci, zwłaszcza ->- modeli pamięci semantycznej, rozważając rolę języka w zapamiętywaniu i przypominaniu (pamięć a język), a także rozważając rolę słowa w funkcjonowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ślad pamięciowy

  ślad pamięciowy (engram, termin wprowadzony przez R. Scmona) - zapis w mózgu reprezentujący minione doświadczenia natury poznawczej lub emocjonalnej, wyjaśniający mechanizm zapamiętywania i zapominania. Ś.p. jest też rozumiany jako kopia wyniku percepcji, która może być aktualnie bądź dostępna...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uczenie się całościowe

  uczenie się całościowe - forma uczenia się polegająca na tym, iż powtarzanie obejmuje od razu caty material, np. wiersz, tekst, listę wyrazów. U.s.c. wyodrębnia się w odróżnieniu od uczenia się częściami, podczas którego człowiek, po rozłożeniu danego materiału na części, uczy się ich kolejno. W...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teorie zapominania

  teorie zapominania - istnieje kilka komplementarnych teorii wyjaśniających niektóre zjawiska związane z zapominaniem. Zapominanie polega na stopniowym zaniku śladów pamięciowych ( ślad pamięciowy) wskutek ich niewydobywania i upływu czasu; jest to wynik osłabienia przewodnictwa synaptycznego oraz...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  teoria ekforii synergistycznej

  teoria ekforii synergistycznej - teoria E. Tulvinga (Tulvinga model pamięci), opisująca mechanizm przypominania informacji; podstawy tej teorii zostały wyłożone jako zasada specyficzności kodowania. Termin „ekforia", przejęty przez Tulvinga od R. Semona (1904), oznacza aktywowanie ukrytego engramu. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  uczenie się skomasowane

  uczenie się skomasowane - forma uczenia się polegająca na tym, iż zapamiętywanie materiału dokonuje się bez przerw. U.s.s. przeciwstawia się uczeniu rozłożonemu w czasie. Praktyka życia codziennego oraz liczne dowody eksperymentalne wskazują, że uczenie się rozłożone w czasie jest bardziej efektywne...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  transfer

  transfer - zjawisko wpływu uczenia się wcześniejszego na uczenie się późniejsze. W zależności od tego, czy wpływ ten przejawia się w ułatwieniu uczenia się, czy też w jego utrudnieniu, mówi się odpowiednio o t. pozytywnym (przenoszeniu się wprawy) lub negatywnym. T. pozytywny występuje bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gapcio Dodano /08.01.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt

Do góry