Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Koszty miejsc powstania

  To koszty zgrupowane na podstawie danych o miejscu lub przyczynie ich poniesienia. Zgodnie ze specyfiką miejsc powstawania kosztów wyróżnia się koszty następujących przedsiębiorstwa i funkcji:

  koszty wydziałów podstawowych,

  koszty wydziałów pomocniczych,

  koszty ogólnego zarządu,

  koszty...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty zakresów działalności

  Są to koszty ponoszone w przedsiębiorstwie w związku z prowadzeniem różnej działalności: operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i związanej z funduszami specjalnymi. Wyróżniane są:

  koszty działalności operacyjnej,

  koszty działalności inwestycyjnej,

  koszty operacji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty zmienne

  To kategoria kosztów wyrażona ze względu na sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji. Kosztami zmiennymi są te elementy, których poziom może być przedstawiony jako rosnąca funkcja wielkości produkcji. Miarą stopnia reagowania poziomu kosztów na zmiany wielkości produkcji jest współczynnik...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty stałe

  Jest to kategoria kosztów wyróżniona ze względu na sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji. Kosztami stałymi są takie pozycje kosztów, które nie są zależne od wielkości produkcji. Wahania wielkości produkcji nie mają wpływu na poziom tych kosztów. Kosztami stałymi są np.: amortyzacja...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria podziału kosztów

  Powstają w zależności od celów, dla których koszty się oblicza, sumuje, prezentuje i komunikuje. Dzięki stosowaniu tego rodzaju klasyfikacji możemy w dokładniejszy sposób rozdzielać koszta i przychody na poszczególne działy w firmie, co daje możliwość wglądu w aktualny stan finansów firmy. Przykładowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centrum kosztów

  Jest to miejsce powstawania kosztów, które jest niezmiernie ważne dla nowocześnie działających firm i gwarantuje im właściwe określenie zyskowności i dobre zaplanowanie budżetu. W centrum kosztów definiuje się symbole klasyfikacji kosztów, które wykorzystuje się przy planowaniu budżetu.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wydatków

  Pojęcie wydatków jest pojęciem, które odróżnić należy od pojęcia kosztów. Tu wydatki ponoszone są także w celu prowadzenia działalności jednostki gospodarczej. Ponoszenie wydatków wiąże się ze zmniejszeniem jednego tylko składnika majątku, którym jest stan środków pieniężnych.

  Wydatek wyznacza...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest stratą w działalności gospodarczej

  Stratą w działalności gospodarczej jest zużycie czynników produkcji nie ekwiwalentne, w rezultacie którego nie powstają użyteczne efekty. Także zmniejszenie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa spowodowane zdarzeniami losowymi nie jest zliczane do kosztów.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody i koszty

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansową w przedsiębiorstwie.

  Przychody - są to wyrażone w jednostce pieniężnej wartości związane ze sprzedażą składników majątkowych przedsiębiorstwa (towarów, usług) oraz przychody z operacji finansowych. Powstanie przychodów powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalność i efektywność jako przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstwa

  Racjonalność działania związana jest z koncepcją homo oeconomicus. Spojrzenie to przedstawia człowieka jako istotę posiadającą pełny zakres informacji, kierującą się przede wszystkim własnymi interesami, w imię których potrafi on chłodno kalkulować i dbać o ich maksymalizację. Homo oeconomicus ma...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt

Do góry