Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest factoring

  Faktoring można określić jako rodzaj szerokiego pośrednictwa handlowego. Nazwa pochodzi od angielskiego terminu faktor i oznacza pośrednika, agenta. Najkrócej mówiąc, faktoring polega na nabywaniu przez specjalistyczne instytucje faktoringowe bieżących, nieprzeterminowanych wierzytelności od różnych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /10 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest leasing

  Jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności angażowania dużych środków na ich zakup. Umowa leasingu oparta jest na konstrukcji odpłatnego użytkowania lub używania rzeczy przez leasingobiorcę bez tytułu własności. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /24.03.2011 Znaków /14 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla przedsiębiorców poszukujących środków na dokonanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub powiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa. Taki rodzaj kredytu udzielany jest zazwyczaj na zakup nieruchomości, budowę nowych linii...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt dyskontowy

  Kredyt dyskontowy polega na udzieleniu kredytu posiadaczowi weksla poprzez jego zdyskontowanie. Kwotą kredytu jest tzw. suma wekslowa. Przedsiębiorstwo otrzymuje kwotę kredytu będącą równowartością sumy wekslowej pomniejszonej o dyskonto, czyli obliczone wcześniej oprocentowanie kredytu wraz z prowizją...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /5 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyty wekslowe

  Drugą grupę kredytów finansujących działalność gospodarczą tworzą kredyty wekslowe. W ujęciu historycznym klasyczny kredyt bankowy polegał na dyskontowaniu lub skupie weksli, które były zobowiązaniem handlowym, wynikającym z transakcji kupna. Funkcja kredytowa, płatnicza oraz gwarancyjna weksla...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt rewolwingowy

  Kredyt rewolwingowy umożliwia dokonywanie przez przedsiębiorstwo wielokrotnych pobrań w ramach określonej w umowie tzw. maksymalnej kwoty kredytu. Kwoty spłat podwyższają jednocześnie kwotę do pobrania w ramach maksymalnej kwoty kredytu. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma możliwość wielokrotnego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt płatniczy

  Kredyt płatniczy przeznaczony jest na finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych kredytobiorcy, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jest to kredyt celowy realizowany jednorazowo w wysokości przyznanej kwoty. Najczęściej udzielany jest na okres do 30 dni. Bank uwzględnia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /3 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt w rachunku kredytowym

  W szczególnych przypadkach przyznawany jest tzw. kredyt w rachunku kredytowym. Jest to kredyt obrotowy udzielany w specjalnie wydzielonym rachunku kredytowym na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Taki kredyt wymaga oddzielnych dyspozycji i przeksięgowań między rachunkiem bieżącym a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

  Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczany jest na pokrycie zobowiązań wymagalnych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwia on przedsiębiorstwu zadłużenie się do ustalonego w umowie limitu debetowego w tym rachunku. Do uzyskania tego rodzaju kredytu niezbędne jest posiadanie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyty obrotowe

  Kredyty obrotowe przeznaczone są dla przedsiębiorców poszukujących środków na finansowanie codziennej działalności przedsiębiorstwa. Stosuje się je do finansowania środków obrotowych, a konkretnie jako tzw. różyczki pomostowej zapewniającej wpływ gotówki zamrożonej w należnościach. Kredyty obrotowe w...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /afro Dodano /24.03.2011 Znaków /813

  praca w formacie txt

Do góry