Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Analiza finansowa projektów inwestycyjnych - etapy

  1. Przygotowanie informacji pierwotnych:

  CAŁKOWITE NAKŁADY INWESTYCYJNE

  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  KOSZTY

  SPRZEDAŻ

  2. Przygotowanie podstawowych dokumentów finansowych

  RACHUNEK WYNIKÓW,

  BILANS,

  PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE.

  3. Ocenę

  WSTĘPNA OCENA - PRÓG RENTOWNOŚCI...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepływy pieniężne

  (cash flow) Oznaczają albo wpływ pieniądza (cash inflows) albo wypływ pieniądza - wydatek (cash outflows).

  Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem jest najtrudniejszą częścią analizy projektu inwestycyjnego.

  Obowiązuje przy tym kilka ogólnych zasad:

  1.Zasada ignorowania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efektywność projektów inwestycyjnych

  Musi być rozpatrywana w długim horyzoncie czasowym wynikającym:

  z okresu amortyzacji wartości wiodącego środka trwałego lub

  ze średniej stawki amortyzacyjnej nakładów inwestycyjnych lub

  z okresu spłaty zaciągniętego przez inwestora kredytu.

  Podstawę rachunku opłacalności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycja (projekt inwestycyjny)

  Definiowana jest jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu produkowania i odnoszenia korzyści netto w przyszłości.

  Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego jest to okres, w którym generuje on korzyści netto. Jego długość zależy przede wszystkim od:

  trwałości popytu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /3 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość obecna pieniądza

  Jest to wartość jaką posiada dzisiaj kwota pieniądza, którą będziemy dysponować w przyszłości. Im dalej w czasie jest odsunięty moment otrzymania danej kwoty, tym ma ona mniejszą wartość dzisiaj. Wyznaczenie aktualnej wartość danej kwoty pieniądza jest istotne przy podejmowaniu decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość przyszła pieniądza

  Jest to wartość, jaką zainwestowana dziś kwota pieniężna będzie posiadać w przyszłości. Jej wysokość zależna jest od stopy procentowej, ale również od sposobu kapitalizacji odsetek. Wyróżniamy dwa rodzaje kapitalizacji:

  rachunek odsetek prostych,

  rachunek odsetek złożonych.

  Przy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość pieniądza w czasie

  Aby porównać określone kwoty pieniądza, musimy dokonać odpowiednich przeliczeń. Do określenia wartości przyszłej wykorzystujemy rachunek kapitalizacji, natomiast do określenia wartości obecnej rachunek dyskontowy. W przedsiębiorstwie rachunek zmiennej wartości pieniądza w czasie wykorzystywany jest do...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa procentowa

  Jest ceną płaconą przy pożyczaniu kapitału, a w przypadku kapitału własnego jest to nadzieja inwestora na uzyskanie zysków kapitałowych. Dokładne przewidywanie stóp procentowych jest zadaniem nie tyle trudnym, ile raczej niemożliwym. Ta niewiara w dokładne określenie wielkości stóp...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje inwestycyjne

  Można podzielić na trzy grupy:

  - decyzje służące odrzuceniu lub akceptacji konkretnego projektu inwestycyjnego,

  - decyzje dotyczące wyboru określonego wariantu inwestycyjnego spośród kilku konkurencyjnych projektów prowadzących do tego samego celu

  - decyzje odnoszące się do wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki obsługi zobowiązań

  Służą pomiarowi zdolności firmy do obsługi obciążeń finansowych, informuje o prawdopodobieństwie niewypłacalności, np. wskaźnik pokrycia odsetek od wykorzystywanych kapitałów obcych: zysk operacyjny(EBIT)/odsetki - informuje ile razy zysk pokrywa wymagalne odsetki.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /mocher Dodano /25.03.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt

Do góry