Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Stopień płynności danego składnika aktywów

  Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

  Pomiar płynności jest istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynność finansowa

  Zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań. Ujmując to w sposób prosty, przedsiębiorstwo musi mieć w kasie lub w banku wystarczającą ilość środków pieniężnych, aby dokonać należytych wypłat. Jeżeli środków pieniężnych zabraknie, mówimy wówczas o utracie płynności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza płynności finansowej

  Ryzyko utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo jest dodatkowym czynnikiem poważnie komplikującym zarządzanie. Kierownictwo przedsiębiorstwa stara się o zapewnienie jak najwyższej zyskowności, co jednak często powoduje obniżenie płynności finansowej.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadmierny poziom kapitału pracującego

  Wysokie zapasy, należności i stan środków pieniężnych.

  Niedostateczny zwrot z inwestycji w przedsiębiorstwie, kapitały długoterminowe zamiast być z zyskiem zainwestowane są niepotrzebnie nadmiernie zaangażowane w aktywa obrotowe.

  Wskaźniki pomocne w ocenie, czy poziom kapitału...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia agresywna zarządzania pasywami

  Polega na finansowaniu jak największej części majątku kapitałem obcym krótkoterminowym, wychodząc z założenia, że jest on tańszy od kredytu długoterminowego (bo mniej ryzykowny). Po osiągnięciu zbyt wysokiego poziomu zobowiązań krótkoterminowych firma uznawana jest za ryzykowną i niechętnie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia agresywna zarządzania aktywami

  Polega na pomniejszaniu udziału gotówki i papierów wartościowych, często uwalnia się środki zamrożone w zapasach (co jednakże może odbić się na produkcji). Podstawą tego działania jest przyjęcie założenia, że odpowiednio zarządzany majątek trwały osiąga wyższą stopę rentowności niż aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwatywna strategia zarządzania pasywami

  Polega na zmniejszeniu roli kapitału obcego krótkoterminowego w źródłach finansowania majątku firmy. Dzięki zastosowaniu powyższej strategii zmniejsza się zapotrzebowanie na gotówkę, ale aktywa bieżące finansowane sana ogół droższym kapitałem stałym. Minimalizuje się ryzyko utraty płynności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

  W praktyce stosowane są dwie podstawowe typy strategii zarządzania kapitałem obrotowym, różniące się ze względu na stopień ryzyka i możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu:

  konserwatywna

  agresywna

  Strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu kapitału obrotowego netto...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kapitałem obrotowym

  Polega na takim ustaleniu relacji między środkami obrotowymi a bieżącymi zobowiązaniami, aby firma była wypłacalna. Utrzymanie kapitału obrotowego netto na odpowiednim poziomie jest warunkiem właściwego prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Specyfika różnych branż wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie kapitałem pracującym

  Efektywne zarządzanie aktywami i pasywami krótkoterminowymi powinno zwiększyć możliwości bieżącego korzystania z gotówki. Wymaga to określenia długoterminowych celów przedsiębiorstwa, opracowania narzędzi umożliwiających monitoring składowych części kapitału pracującego oraz wykrywanie odchyleń i...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt

Do góry