Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES

   

  Instrumenty pochodne zwane także derywatami są, jak sama nazwa wskazuje,

  instrumentami, których wartość pochodzi od wartości instrumentów podstawowych. W

  momencie zmiany wartości instrumentu podstawowego, np. indeksu, ceny akcji bądź

  kursu waluty zmienia się także wartość instrumentu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /3 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłacalność leasingu

   

  Rozwój każdej firmy uzależniony jest przede wszystkim od posiadanego kapitału, który umożliwi zakup niezbędnych maszyn, środków transportu, wyposażenia czy nawet nieruchomości. Jednak na zakup tego wszystkiego potrzeba znacznych zasobów finansowych. na które niestety nie każdy może sobie pozwolić...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /9 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling

   

  Controlling w Polsce stosowany jest od początku 90-tych lat. Najlepiej rozwinięty controlling jest na gruncie niemieckim.

  Przyczyną powstania controllingu jest wzrost kosztów stałych.

   

  Koszty stałe to koszty gotowości wytwórczej, koszty powstawania i wykorzystywania zapasów.

   

  Fazy powstawania...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring pełny (bez regresu)

   

  Faktoring pełny (bez regresu) zwany również właściwym, jest to sprzedaż faktorowi wierzytelności handlowej przez faktoranta z przejęciem przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika. Jest to odpowiedzialność del credere, której istotą jest to, iż z momentem zawarcia umowy faktoringowej pełne...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Refaktoring

   

  Refaktoring jest to zbycie wierzytelności handlowej przez podmiot, który uprzednio sam ją skupił na podstawie umowy faktoringu.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktura VAT

   

  Faktura VAT jest to dowód sprzedaży wystawiony przez płatnika podatku od towarów i usług nabywcy będącemu również płatnikiem tego podatku. Treść jej i forma są ściśle określone, bowiem stanowi ona: u sprzedawcy dowód wymiaru podatku od towarów i usług oraz powstania obowiązku podatkowego, u...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring

   

  Faktoring jest to rodzaj bardzo szeroko pojętego pośrednictwa handlowego. Faktornig polega zatem na nabywaniu przez specjalistyczne instytucje faktoringowe bieżących, nie przeterminowanych wierzytelności od różnych podmiotów gospodarczych, którym należności te przysługują z tytułu dostarczonych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /7 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek przedsiębiorstwa

   

  Majątek przedsiębiorstwa jest to ogół dóbr rzeczowych, finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w czasie swojej działalności.

   

  Majątek przedsiębiorstwa dzielimy na

  majątek trwały

  majątek obrotowy

   

  Do majątku trwałego zaliczamy te...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /4 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MSP w układzie regionalnym

   

  Rozwój sektora MSP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów .Pozwala efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny potencjał. Do rozwoju MSP dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza w tych regionach , które przeżywają trudności wynikające z dokonującej się restrukturyzacji gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania rozwoju sektora MSP

   

  Na kondycję i rozwój małych i średnich firm oraz ich konkurencyjność ma wpływ wiele czynników i uwarunkowań makroekonomicznych oraz mikroekonomicznych:

  a) mikroekonomiczne:

  -wielkość majątku jakim dysponuje przedsiębiorstwo,

  -zdolność do wdrażania postępu technicznego i technologicznego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 375

  praca w formacie txt

Do góry