Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Koszty faktoringu

  Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z faktoringu, należy przeprowadzić dokładną kalkulację. Może się przecież okazać, że zysk z tytułu przyspieszonego otrzymania środków będzie mniejszy niż poniesione koszty związane z faktoringiem. Należy zwrócić uwagę, czy opłaty pobierane są przez faktora...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty faktoringu

   

  W umowie faktoringu mamy do czynienia z trzema podmiotami. Są to:

   

  faktorant - dostawca towarów bądź usług, uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu do­stawy lub usługi, czyli przysługuje mu wierzytelność w stosunku do dłużnika (odbiorcy towarów lub usług), którą to...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring

   

  Faktoring - to forma krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych. Łączy

  w sobie następujące cechy:

  cesji wierzytelności (sprzedaży),

  umowy – zlecenia,

  dyskonta.

  Jest to usługa polegająca na nabywaniu wierzytelności dostawcy towarów bądź usług przez...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady kontraktów forward

   

  Niewątpliwie kontrakty terminowe forward stały się niezwykle ważnym instrumentem w strukturze nowoczesnego rynku inwestycyjnego. Jako jeden z najbardziej podstawowych rodzajów dostępnych na rynku kapitałowym instrumentów pochodnych, podobnie jak kontrakty futures, zwiększa on w znaczny sposób możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontraktów forward

   

  Warunki kontraktów forward wymagają czasami realizacji kontraktu z dostarczeniem przedmiotu kontraktu. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dobra przemysłowe. Mówimy wtedy o tak zwanych rzeczywistych kontraktach forward. Kontrakty forward mogą być również rozliczane w gotówce a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kontraktu forward

   

  Kontrakt forward charakteryzują następujące cechy:

  Kwota i waluta kontrektu lub kredytu czy depozytu

  Data transakcji – data zawarcia kontraktu

  Termin ustalenia stopy rozliczenia – 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontraktu. Jest to jednocześnie dzień ustalenia stopy LIBOR lub innej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty forward

   

  Najprostszymi pod względem konstrukcji instrumentami pochodnymi są kontrakty forward. Odgrywają one coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty forward określa się mianem kontraktów terminowych.

  Transakcja terminowa prawie zawsze zawiera w sobie element spekulacji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady kontraktów futures

   

  Rynek kontraktów terminowych na warszawskiej giełdzie ma już trzy lata. Na

  początku handlowano wyłącznie kontraktami na indeks giełdowy WIG 20, a obroty na

  pierwszych sesjach sięgały kilku do kilkunastu sztuk kontraktów. Dziś w obrocie

  znajdują się kontrakty na WIG 20 i TECHWIG (po trzy serie na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /4 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kontraktów futures

   

  Zróżnicowanie kontraktów terminowych ze względu na rodzaj instrumentów bazowych jest ogromne. Tylko w Stanach Zjednoczonych w obrocie znajduje się około stu rodzajów kontraktów. Można je sklasyfikować w kilku podstawowych grupach.

   

  1) Zboża i rośliny oleiste

   

  Kontrakty na zboża i rośliny oleiste...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty na GPW

   

  W Polsce kontrakty terminowe typu futures znajdują się w ofercie: dwóch giełd,

  tj. Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (WGPW) i Warszawskiej Giełdy

  Towarowej (WGT), a także pozagiełdowej Centralnej Tabeli Ofert (CeTO) oraz

  międzybankowego rynku walutowego (forex). Wydawałoby się, że tak...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /8 129

  praca w formacie txt

Do góry