Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Leaseback

   

  Leaseback (sale and leaseback) polega na tym, że organizacja gospodarcza sprzedaje element swojego majątku za jednorazowo wypłaconą kwotę firmie leasingowej, z która uzgadnia natychmiastowe wzięcie go

  w leasing ustalając terminy i wysokość spłat. Technika ta pozwala organizacji (leasingobiorcy)...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obligacje, ich wady i zalety

   

  Obligacja jest dokumentem, będącym dowodem zobowiązania do obsługi i spłaty długu. Terminem obligacja określa się zwykle zabezpieczony dług długoterminowy. Zabezpieczone pożyczki długoterminowe będą zatem również obligacjami.

  Zalety obligacji:

  Termin ich spłat wynosi z reguły ponad 10...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dług długoterminowy

   

  Pod pojęciem pożyczki długoterminowej będziemy rozumieć pożyczkę zaciągniętą na 7 lat lub więcej. Może się to wydać okresem dość krótki, jako że zazwyczaj za perspektywę długookresową uważa się horyzont ponad 10-letni. Inną cechą współczesnych rynków kapitałowych jest zwiększający...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i znaczenie leasingu

   

  Leasing jest formą dzierżawy i jako taki jest raczej metodą finansowania użytkowanego środka, a nie jego zakupu. Cecha ta odróżnia leasing od innych form finansowania aktywów, z których większość polega na ostatecznym nabyciu przez przedsiębiorstwo praw własności środka. Istnieją dwa główne...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /4 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady i zalety finansowania poprzez pożyczki średnioterminowe

   

  Pożyczka średnioterminowa jest stałą umową wiążącą pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą oraz zobowiązuje strony do przestrzegania wszelkich uzgodnionych terminów i warunków w całym okresie objętym umową.

  Zalety:

  W umowie ustalone są zarówno terminy jak i kwoty spłat, dlatego ryzyko finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faktoring i sposoby finansowania przez faktoring.

   

  Faktoring to umowa wg której księgowane sumy należne przedsiębiorstwu są odkupywane przez spółkę faktoringową. Zwalnia to przedsiębiorstwa z konieczności ściągania długów, jednocześnie umożliwia pozyskiwanie od dłużników gotówki przed terminem płatności długu.

   

  Istnieją dwa podstawowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega finansowanie poprzez weksel?

   

  Ta forma finansowania krótkoterminowego wynika z możliwości dyskontowania czyli realizowania weksli. Istnieją dwa rodzaje weksli:

  Weksle handlowe – weksel to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowej formie, charakteryzuje się tym że złożenie na nim podpisu stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Overdraft – znaczenie i sposoby finansowania przy pomocy overdraftu

   

  Zaciąganie w banku kredytu w formie przekroczenia konta (overdraft) jest najpowszechniej stosowaną metoda finansowania krótkoterminowego. Każdy system bankowy i każdy bank mają swoje własne zasady i regulacje dotyczące korzystania z overdraftu. Overdraft zazwyczaj charakteryzuje się następującymi...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pożyczki krótkoterminowe.

   

  Pożyczki krótkoterminowe charakteryzują się następującymi cechami:

  gwarantowaną możliwością uzyskania w przypadku, gdy pożyczkobiorca spełnia określone warunki zaciągane na określony okres (max 1 rok lub w szczególnych przypadkach na 2 lata);

  specjalnym celem;

  stałą stopą...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje finansowania kapitałem własnym

   

   

  Podstawowymi rodzajami finansowania kapitału własnego są:

   

  akcje zwykłe (zwyczajne) – są emitowane dla właścicieli spółki, dzięki nim mają oni prawo w zakresie kontrolowania przedsiębiorstwa poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu oraz udziału w zyskach (stratach). Dają one też...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt

Do góry