Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny OVERTRADINGU – przegrzania.

   

  Nadmierna ekspansja

  Początkowe niedoświadczenie

  Wyczerpanie zasobów kapitału obrotowego

   

  Nadmierna ekspansja jest zjawiskiem, z którego wywodzi się pojęcie OVERTRADING. Zjawisko to występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w takim stopniu, że posiadana...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /4 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieprawidłowa struktura kapitału.

   

  Zmiana zysku organizacyjnego lub stóp procentowych może mieć skutek niszczący. Podobny skutek może wywołać nieprawidłowa struktura kapitału, nie da się go dostrzec analizując normalne czynniki ryzyka finansowego.

  dług zbyt wysoki w stosunku do kapitału własnego skłania pożyczkodawców do...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Midiglianiego i Millera

   

  Teoria M. i M. powstała w 1958r. Autorzy podważali powszechnie uznawaną teorię, że „napędzana” długiem struktura kapitału zwiększa całkowitą wartość firmy przynosi zwiększone dochody akcjonariusza.

  M. i M. stwierdzili, że finansowanie z długu nie wpływa na wartość firmy. Teorię swoja oparli...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki warunkujące decyzje dotyczące struktury kapitału

   

  sprzedaż

  rentowność

  stopa procentowa

  analiza przepływu gotówki

  międzyfirmowe porównanie sektorowe

  postawy pożyczkodawców

  koszt kapitału

  postawy właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa a otoczenie

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła kapitału własnego

   

  wkłady kapitałowe właścicieli, wnoszone w formie udziałów, subskrypcji akcji itp., tworzące kapitał podstawowy, noszący różne nazwy – w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa (np. kapitał założycielski, udziałowy, zakładowy, akcyjny),

  zyski pozostawione do dyspozycji...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcje preferencyjne.

   

  Akcje preferencyjne (uprzywilejowane) różnią się od akcji zwykłych tym, iż z ich posiadaniem związane są dodatkowe uprawnienia. W Polsce uprzywilejowanie akcji może dotyczyć wysokości wypłacanej na jedną akcje dywidendy, liczby głosów przypadających na jedną akcję na zgromadzeniu oraz prawa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza danych przez pożyczkodawcę

   

  Należy wiedzieć przedstawiając dane kredytodawcy, czego będzie on poszukiwał w rachunkach i zamierzeniach prezentowanych przez klienta wnioskującego o udzielenie pożyczki. Podstawowym celem analizy kredytowej jest dokonania oceny zdolności klienta do spłacenia odsetek i rat kapitałowych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi związane z udzieleniem kredytu

   

  Udzielenie pożyczki, kredytu – kroki wstępne:

  Aby wystąpić o udzielenie pożyczki należy poznać kwotę oraz rodzaj potrzebnego finansowania. Małe przedsiębiorstwo chce uzyskać ile się da, a nie tyle ile jest mu potrzebne. Koniecznie trzeba przeanalizować preliminarze budżetowe, przepływy gotówkowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie stopą procentową

   

  Jedną z najbardziej udanych innowacji na rynkach finansowych był w ostatnich latach rozwój rynków terminowych. Dzięki nim menedżerowie uzyskali możliwość minimalizowania lub eliminowania ryzyka związanego ze zmiennością stóp procentowych w sposób podobny do tego, jaki od wielu lat stosują do...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euroobligacje

   

  W odniesieniu do pożyczek terminu „euro” oznacza, że są one de nominowane w walucie innej niż waluta emitenta. „Eurorynek” jest międzynarodowym rynkiem kapitałowym, obracającym papierami wartościowymi i pożyczkami poza granicami kraju, w którym ma swoją siedzibę pożyczkodawca. Euroobligacje z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry