Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Ryzyko płynności

   

  Ryzyko płynności wiąże się ze zdolnością banku do sprostania w odpowiednim czasie i bez dodatkowych obciążeń , zobowiązaniom wobec klientów i innych podmiotów, z którymi jest w kontakcie w trakcie rozwijania swej aktywności.

  Pomiędzy ryzykiem wyniku a ryzykiem płynności następują wzajemne...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyka operacyjne

   

  Ryzyka strat to ostateczne, jak również częściowe straty związane z odsetkami i spłatami w ramach uzgodnionych warunków odstąpienia kapitału. Natomiast ryzyka cenowe obejmują:

  ryzyka zmiany stopy procentowej, czyli niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko strategiczne

   

  Ryzyko strategiczne wynika z wielkości i struktury kapitału, związane jest również ze strukturą właścicieli i zarządu. Ryzyko związane ze strukturą właścicieli dotyczy wyposażenia banku w kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Ryzyko związane ze sferą zarządzania jest...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje

   

  Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej utożsamiane jest z niepewnością, zagrożeniem nie osiągnięcia zamierzonych celów. Według V. Joga i C. Suczyńskiego „Ryzyko czy też niepewność charakteryzuje sytuację, w której przychody z tytułu danej inwestycji nie są z góry przewidziane z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania centrali KIR S.A.

   

  zapewnienie prawnych, technicznych i organizacyjnych warunków działania KIR-u

  współpraca z centralami banków, które są uczestnikami KIR-u

  rejestracja należności i zobowiązań uczestników

  składnie w NBP z upoważnienia uczestników zleceń obciążających ich rachunki bieżące w...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki uczestnictwa w systemie KIR

   

   

  1) wniosek o uczestnictwo

  data rozpoczęcia działalności operacyjnej w Polsce

  poziom wsp. wypłacalności z ostatnich 3 miesięcy ( min. 8%)

  średni stan środków banku na rachunkach w NBP i rachunkach a vista w innych bankach

  sprawozdanie z przepływów finansowych w okresach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób realizacji celów i zadań strategicznych – przykłady

   

  Strategia rynkowa (m-ingowa):

  zwiększyć udział w regionalnym rynku kredytowym o .... punktów

  wprowadzić usługi bankowości internetowej, home backing, abanking

  rozszerzyć sieć na dalsze regiony

  rozwijać sieć małych placówek

  rozwijać sieć...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

   

  Zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów

  Wówczas może się okazać, że bank nie dysponuje dostateczną ilością środków dla tej wypłaty.

  Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym

  Ryzyko udzielania każdego pojedynczego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE

   

  BANKI CENTRALNE

  Powstałe na bazie banków emisyjnych

  B.c. to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje : banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej.

  Z jednej strony jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wew. kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu bankowego

   

   

  stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia

  zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami

  zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry