Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Normatywizm prawniczy

  (Hans Kelsen) Nauka prawa musi eliminować wszelkie elementy rzeczywistości, gdyż norma wiąże niezależnie od swej realnej skuteczności. Rozróżnić należy dwie sfery poznania- sferę powinności i sferę rzeczywistości. Zadaniem nauk prawnych jest badanie powinności prawnej. Nauki prawa nie zajmują się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologizm w prawie

  (Leon Petrażycki) Przedmiotem nauki prawa jest przeżycie prawne i nauka nie może ograniczać się do badania norm prawa obowiązującego. Przeżycia prawne dzieli się na dwie grupy: przeżycia prawa pozytywnego i przeżycie prawa intuicyjnego.

  W tych pierwszych człowiek ma wyobrażenie, że norma prawna jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna solidaryzmu w prawie

  (Leon Duguit) Koncepcja ta wyrasta z negacji pozytywizmu prawniczego. Oparta jest na dwóch założeniach: człowiek jest istotą świadomą swego zachowania, że nie może żyć w odosobnieniu i nigdy w takim stanie żyć nie będzie. W jego przekonaniu istnieje norma, która nakazuje żyć człowiekowi w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm prawniczy

  (John Austin, Magnus Bergbohm) Prawo pozytywne stanowi materiał do zbudowania systemu logicznego, zwartego, kompletnego i bezsprzecznego. Prawo opiera się tylko na sile zwierzchnika, jest przeciwstawne tym wszystkim regułom, które nie pochodzą 8 bezpośrednio od władzy suwerennej ( np. normy obyczajowe). Prawo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła historyczna w prawie

  (Gustaw von Hugo, Friedrich Karl von Sayigny, Georg Friedrich Puchta) Prawo tworzy przede wszystkim historia. Powstaje ono w długim procesie rozwoju w sposób samoczynny, niezależnie od aktualnych potrzeb i decyzji człowieka. Cała teraźniejszość to nic innego jak ograniczony wytwór przeszłości, a jedyną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja praw naturalnych

  (św. Tomasz z Akwinu, św. Augustyn, Hugo Grocjusz, Tomasz Hobbes) Prawo natury ma swe źródło w istocie człowieka, w jego rozumie, godności, naturze człowieka. Prawem tym są zatem pewne przyrodzone prawa jednostki, których nikt jej nie nadaje, a przynosi ona je sobie na świat w momencie urodzenia. Są nimi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt normatywny

  Jest dokumentem organu państwowego zawierającym zakodowane w przepisach prawnych normy prawne regulujące jakiś obszar stosunków społecznych (jest efektem prawotwórstwa organów państwowych, w tym także organów samorządu terytorialnego). Powinien być należycie ogłoszony w stosownym ( w zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje ustawowe

  Sformułowania w tekstach prawnych, które mają charakter wyjaśniający, definiujący, np. przepisy Kodeksu Cywilnego zawierają odpowiednie artykuły, paragrafy, które definiują użyte w KC terminy ( np. nieruchomość). Klasyfikacja przepisów prawnych Każda norma zawiera w dyspozycji zasadę postępowania-...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada prawa

  Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada konstytucyjna

  Odmiana zasady prawnej w ogóle, zasady prawa, swego rodzaju norma norm (meta norma).

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /91

  praca w formacie txt

Do góry