Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Elementy stosunku prawnego

  Podmioty stosunku prawnego

  Podmiot prawa- ten, kto może posiadać uprawnienia i obowiązki prawne; decydują o tym postanowienia prawa; podmiotowość prawna nie jest przyrodzona, ale nadają ją obowiązujące przepisy prawne. W czasach nowożytnych wszystkie osoby fizyczne są podmiotami prawa. Międzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /4 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia prawne

  Zdarzenia, z którymi obowiązująca norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.

  Zdarzenia prawne dzielimy na:

  - fakty - zdarzenia, które wywołują skutki prawne niezależnie od woli ludzkiej, np. śmierć,

  - działania - zachowanie człowieka lub innego podmiotu będące wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawny

  Stosunek prawny traktujemy jako cząstkę rzeczywistości, jako jeden z rodzajów stosunków społecznych.

  Stosunek prawny-to relacje między podmiotami prawa.

  Stosunek społeczny- względnie stałe, powtarzające się wzajemne zależności, czyli oddziaływania ludzi na siebie jako członków społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjny system źródeł prawa

  Przy konstrukcji Rozdziału III Konstytucji ustrojodawca oparł się na rozróżnieniu aktów prawnych na powszechnie obowiązujące i o wewnętrznym charakterze. Źródłami prawa powszechnie obowiązującego, a więc takiego, które wiąże wszystkich- zarówno podmioty państwowe (organy, instytucje, funkcjonariuszy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /6 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy działalności prawotwórczej

  1.Stanowienie prawa- polega na tym, że odpowiedni organ państwowy formułuje w sposób wyraźny normy dotyczące przyszłych sytuacji. Normy te mają charakter norm ogólnych i abstrakcyjnych, w ten sposób mogą mieć zastosowanie w nie dającej się z góry określić liczbie ewentualnych przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa

  Problematyka źródeł prawa wiąże się z jego tworzeniem. Podstawowa rolę odgrywa stanowienie prawa przez państwo. W tym ujęciu źródłem prawa jest prawotwórcza działalność państwa, w wyniku której powstają akty normatywne, których treść uwarunkowana jest kulturą, ekonomią oraz bezpośrednimi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie prawa

  Przez gałąź prawa rozumiemy ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych, regulujących określoną kategorię stosunków społecznych. Rdzeń każdej gałęzi prawa stanowi większy lub mniejszy zespół charakterystycznych dla tej gałęzi instytucji prawnych.

  Instytucją prawną nazywamy zespół...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo publiczne i prywatne

  Najczęściej wykorzystywane są trzy kryteria, w oparciu o które można dokonywać podziału prawa na publiczne i prywatne:

  kryterium interesu (Ulpian)-. podział prawa opiera się na rozróżnieniu interesu indywidualnego od interesu publicznego według kryterium różnego prawnie chronionego interesu;...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe

  Prawo przedmiotowe to całokształt ( zbiór, ogół) obowiązujących norm prawnych zawartych w przepisach prawa bądź z nich wynikających, o cechach generalności i abstrakcyjności, które stanowią podstawę decyzji jednostkowych wydawanych przez organy stosujące prawo.

  Jest to jedno z najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały prawa w ramach systemu

  Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym.

  Państwo tworzy te normy według określonego porządku. W następstwie tej działalności wyróżniamy „pionowy” i „poziomy” system prawa. Z pionowym mamy do czynienia, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt

Do góry