Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Świadomość prawna

   

  Świadomość prawna – ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo, postulaty dotyczące zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku.

  Świadomość prawna to zbiór tych wszystkich norm, które – zdaniem społeczeństwa – powinny tworzyć prawo. Im większa jest różnica między prawem, które...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo a moralność

   

  W wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania.

  Czynnikami pozaprawnymi kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, a także normy towarzyskie, sportowe i inne. Ważną rolę odgrywają normy moralne.

  Moralności – to ukształtowany w procesie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota prawa

   

  Trzeba odróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym (prawo przedmiotowe) od prawa w znaczeniu podmiotowym (prawo podmiotowe). Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest podstawowym pojęciem używanym w naukach prawnych.

  Prawo – zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa

   

  Prawo pełni funkcje:

  1)

  Stabilizacyjną – utrwalenie ustalonego porządku

  Dynamiczną – zmiany w istniejącym stanie prawnym.

  Ochronną – ochrona pewnych ideałów wartości

  Organizacyjną – tworzenie instytucjonalnych warunków życie.

  Represyjną i wychowawczą – ochrona prawa przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /alexis Dodano /25.03.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa wspólnotowego

  O prawie europejskim mówić można w ujęciu szerokim i wąskim. W pierwszym znaczeniu termin ten odnosi się do prawa europejskich organizacji międzynarodowych. Drugie określenie obejmuje prawo ściśle związane z funkcjonowaniem Wspólnot Europejskich. Prawo europejskie w wąskim znaczeniu stanowi porządek...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /8 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd Pierwszej Instancji

  Jest instytucją stosunkowo nową, bo utworzony został w 1988r. Powodem jego utworzenia było odciążenie ETS od spraw mniejszej wagi, głównie spraw pracowniczych.

  Składa się on z sędziów, brak natomiast rzeczników generalnych. Wymagania wobec sędziów w zasadzie pokrywają się z dotyczącymi sędziów ETS...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości

  Celem jego działania jest zapewnienie poszanowania w toku interpretacji i stosowania prawa. W jego skład wchodzi 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. 5ą oni wybierani spośród osób spełniających kryteria dające gwarancję niezależności i spełniają wymogi, jakie w poszczególnych państwach potrzebne są...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Stanu

  Odpowiedzialność konstytucyjna jest jedną z podstawowych gwarancji praworządności w demokratycznym państwie prawnym. Odpowiedzialność konstytucyjna ma w Polsce długą tradycją, sięgającą Konstytucji 3 Maja, ale w dziejach najnowszych instytucja ta przywrócona została na podstawie ustawy z 26 marca...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Konstytucyjny

  Kontrola konstytucyjności prawa jest następstwem obowiązku zgodności całego hierarchicznie zbudowanego systemu prawa z Ustawą zasadniczą.

  Do polskiego systemu prawa Trybunał Konstytucyjny wprowadzony został ustawą z 26 marca 1982r. o zmianie Konstytucji PRL. Jednak sama ta nowela nie wystarczyła, by...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

  Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju. Przeciwko...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt

Do góry