Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

   

  Przedsiębiorstwem może być każdy przedmiot prawa prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu (na gruncie prawa cywilnego) np. rolnik indywidualny lub osoba prowadząca wolny zawód.

  W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej znajduje się definicja przedsiębiorstwa (ale...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawna

   

  Osoba prawna to konstrukcja prawna, jednostka organizacyjna zrównana pod względem zdolności z osobami fizycznymi. Może być uczestnikiem stosunków cywilnoprawnych. Osoba prawna to jednostka organizacyjna, która ma osobowość prawną (została ona jej przyznana na mocy przepisów prawnych) np. Skarb Państwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby fizyczne

   

  Osobie fizycznej nie można ograniczyć zdolności prawnej.

  Zdolność prawna – zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilno-prawnych; możność posiadania praw i obowiązków wynikających z prawa cywilnego. Każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa cywilnego

   

  Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r., obowiązujący od 1 stycznia 1965 r. wielokrotnie nowelizowany. Kodeks cywilny dzieli się na cztery księgi, poświęcone kolejno: zagadnieniom ogólnym, własności i innym prawom rzeczowym, zobowiązaniom oraz spadkom...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek przyczynowy

   

  Mówiąc o związku przyczynowym w prawie karnym mamy na myśli związek zachodzący między działaniem sprawcy a skutkiem przestępnym wywołanym przez działanie. Problem ten występuje tylko przy przestępstwach materialnych.

  Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzialności karnej. Żeby...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje przestępstw

   

  Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób pod groźba kary. Inne czyny zabronione, nie zagrożone taką sankcja, są tylko delikatnymi, czynami niedozwolonymi, bezprawnymi. Wywołują one skutki w innych dziedzinach prawa – prawo karne się nimi nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres obowiązywania prawa karnego

   

  Chodzi tu o rozważenie, do jakich przestępstw, kiedy i gidze oraz przez kogo popełnionych, odnoszą się przepisy polskiego prawa karnego. Sprawa obowiązywania polskiego prawa karnego jest rozpatrywana na dwóch płaszczyznach: w czasie i w przestrzeni, na których może dochodzić do kolizji.

  Obowiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /4 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa karnego

   

  Podstawowym źródłem prawa karnego jest kodeks karny (k.k) z 6 kwietnia 1997 r. Kodeks karny składa się z trzech części:

  Ogólnej

  W części tej zostały uregulowane podstawowe zagadnienia prawa karnego

  Szczegółowej

  Część ta to zbiór przepisów, z których każdy odnosi się do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie administracyjne

   

  Przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc – tryb i formy postępowania.

  Aktu normatywnego nie można wydać w dowolny sposób. Konieczne jest przestrzeganie pewnych formalności i rygorów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /8 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty administracyjne i ich podział

   

  Działalność organów administracji państwowej polega w dużej mierze na wydawaniu decyzji załatwiających różne konkretne sprawy, należące do kompetencji danego organu. Decyzje te nazywamy aktami administracyjnymi.

  Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 599

  praca w formacie txt

Do góry