Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Nabycie przedsiębiorstwa

   

  Następuje wówczas, gdy nabywca może prowadzić to przedsiębiorstwo. Nabywca odpowiada za zobowiązania nabytego przedsiębiorstw (do wartości tego przedsiębiorstwa). Sprzedając przedsiębiorstwo moczmy wyłączyć pewne jego elementy, ale nie mogą być to elementy podstawowe, bez których nie mogłoby ono...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo

   

  W znaczeniu podmiotowym to zorganizowany zespół czynników materialnych i niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo jest rzeczą swego rodzaju, może być przedmiotem czynności cywilnoprawnych, np. można je zbyć, wydzierżawić, narzucić ograniczone prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa firmowego

   

  Prawdziwość – firma nie może wprowadzać w błąd, co do osoby, przedmiotu, działalności, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia.

  Jedność – każdy przedsiębiorca ma jedną firmę

  Wyłączność – (art. 43.3.1. KC) firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma spółki kapitałowej

   

   

  W przepisach są określone tylko dodatki obowiązujące czyli określenie „sp. z o.o.” lub „S.A.” lub pełne nazwy tych dodatków.

  Są to jedyne spółki, w firmach których ustawodawca nie określił rdzenia spółki. Może to być, zatem jeden wyraz, wyrażenie, grupa wyrazów lub forma opisowa. Nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej

   

  Są tu 2 rodzaje wspólników: komplementariusze, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń i komandytariusze.

  Gdy komplementariusze są osobami fizycznymi to firma składa się z nazwiska co najmniej jednego komplementariusze + dodatku oznaczającego „sp. komandytowa” (jest to minimum)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma spółki partnerskiej

   

  Art. 90 KSH. Musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego partnera (osoba fizyczna), dodatek wskazujący na ten rodzaj spółki (np. partner, partnerzy, spółka partnerska)/ Jest to minimum firmy. Musi być także (jako minimum) dodatek wskazujący na rodzaj wolnego zawodu wykorzystywanego w spółce, np...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma spółki jawnej

   

  Art. 24 KSH. Musi znaleźć się co najmniej jedno nazwisko osoby fizycznej (nazwa w przypadku osoby prawnej i ułomnej osoby prawnej) i dodatek „spółka jawna” (sp. j) jako dodatek obowiązkowy.

  Firma minimum – korpus +dodatek obowiązkowy

  Można też dodać rodzaj działalności, siedzibę jako dodatki...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Firma

   

  W myśl art. 43 KC przedsiębiorca występuje pod określoną firmą. Firma to oznaczenie przedsiębiorcy pod którym on występuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

  W każdej firmie wyróżnia się 3 elementy:

  Rdzeń

  Korpus

  Dodatek dobrowolny

  Firma osoby fizycznej jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsument

   

  Według art. 22.1 KC je to każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorstwem nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej przez tę osobę (konsument zawiera, zmienia, zrywa umowy w stosunku do przedsiębiorcy) Powyższa definicja związana jest...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność gospodarcza

   

  Jest to działalność zarobkowa spełniająca cel osiągnięcia zarobku , np. działalność produkcyjna, handlowa, usługowa. W działalności gospodarczej cel zarobkowy nie jest wyjaśniony.

  Cechy działalności gospodarczej:

  Działalność zarobkowa – czyli nawet działalność skierowana wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 345

  praca w formacie txt

Do góry