Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Ograniczone prawa rzeczowe

   

  Ograniczone prawa rzeczowe (art. 244 KC i dalej):

  Użytkowanie

  Zastaw

  Służebność

  Hipoteka

  Zastaw rejestrowy

  Użytkowanie, zastaw i służebność regulowane są przez KC, zaś hipoteka i zastaw rejestrowy regulowane są odpowiednimi ustawami.

   

  Służebność gruntowa (art...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność i prawa rzeczowe

   

  Z punktu widzenia prawa cywilnego nie ma znaczenie rodzaj własności. Art. 140 KC mówi o treści własności, nawiązuje do poprzedniego systemu (okresu społeczno-gospodarczego) i formuła dziś nie ma istotnego znaczenia. Z art. 140 KC wynika triada uprawnień właściciela. Właściciel ma prawo do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /5 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie

   

  Nie może być tak, że wierzyciel bez końca domaga się roszczeń od dłużnika. Załóżmy, że wierzyciel ma określone roszczenie majątkowe, nieregulowane w terminie przez dłużnika. Wówczas roszczenie ulega przedawnieniu. Wyjątkiem jest, no. Art. 223 KC. Jeżeli po upływie terminu przedawnienia to art...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prekluzja

   

  Termin prekluzyjny (zawity) – po jego upływie wygasa uprawnienie art. 568.1 KC. W spółce z o.o. w dwóch przypadkach: art. 251 KSH i art. 252 KSD mamy do czynienia z terminem prekluzyjnym pomimo, iż nie jest to napisane. Prekluzja dotyczy różnych uprawnień o różnym charakterze, majątkowych i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokura

   

  Prokura to pełnomocnictwo handlowa, powołane na mocy ustawy z dnia 25.09.03 (ze zmianami); w KC decyduje art. 109.1-109.9.

  Prokury mogą dotyczyć nie tylko spraw handlowych, ale wszystkich spraw przedsiębiorstwa, zakres umocowania prokurenta jest najszerszy i nie można go ograniczyć.

  Prokury udzielają...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstawicielstwo

   

  Definicja przedstawicielstwa – art. 95.1 KC

  Można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w graniach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

  Przedstawiciel ustawowy – w ścisłym tego słowa znaczeniu to umocowanie do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /7 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aukcje, przetargi

   

  Są to tzw. konkursy ofert –oferent wybiera najkorzystniejszą ofertę, ale daleko tu do oferty.

  Przetargi są regulowane w przepisach o zamówieniach publicznych, KC reguluje tylko to, czego inne akty nie regulują. KC traktuje aukcje jako przetarg (nieruchomości mogą być sprzedane na przetargu).

  Istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /6 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List intencyjny

   

  Instytucja listu intencyjnego – jest nieuregulowana prawnie ale może przybierać różne formy. Jest to element zawierania umów.

  Może stanowić ofertę zawarcia umowy ale typowy list intencyjny wyraża intencję osoby składającej intencję w formie pisemnej lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje

   

  Art. 72 KC. System negocjacji wywodzi się z targu – pobiera się informacje i składa oświadczenia ale nie woli. W trakcie negocjacji nie składa się wiążących oświadczeń woli, są one składane na koniec wszystkich postanowień w toku negocjacji – art. 72.1 KC. Ten przepis jest swoistą regułą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne i oświadczenia woli

   

  Art. 60 KC wyodrębnia czynności prawne i oświadczenia woli. Nie ma konkretnej definicji opisującej czynność prawną ale jest szereg przepisów dotyczących tychże czynności. Czynności prawne to stan, w którym osoba składa co najmniej jedno oświadczenie woli aby powstał (ustał, zmieniał się)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /5 095

  praca w formacie txt

Do góry