Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Władztwo administracyjne

   

  Władztwo administracyjne - zdolność organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego.

  - nierównorzędność podmiotów, wyrażająca się w możliwości kształtowania przez organ administracji publicznej sytuacji drugiego podmiotu, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wewnętrznie obowiązujące

   

  Prawo wewnętrznie obowiązujące - normują zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej - adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie.

  Akty obowiązują tylko te jednostki, które podległe są organowi wydającemu te akty. Nie mogą one regulować...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo powszechnie obowiązujące

   

  Prawo powszechnie obowiązujące – rodzaj aktów prawotwórczych zawierających normy postępowania dotyczące adresatów określonych generalnie, zasadniczo obowiązują na całym terytorium kraju. Za ich pomocą można regulować sferę praw i obowiązków obywateli, tworzenie i odwoływanie organów publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność karna osób, które działały w stanie nietrzeźwości lub odłużenia

   

  Art.33§3 KK wprowadza wyłączenie przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawców, którzy wprawili się w stan nietrzeźwości lub odłuzenia i w tym stanie naruszyli przepisy KK.

  Opisana w tym przepisie sytuacja zachodzi, gdy:

  -sprawca wprawił się dobrowolnie, bez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepoczytalność

   

  Przepisy KPK przewidują sytuacje, w których należy przeprowadzić badania dot. stanu psychicznego sprawcy. Ma to miejsce wtedy, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości czy sprawca był poczytalny w chwili popełnienia czynu. W art.31§1 mamy ustawową definicje niepoczytalności. W teorii prawa karnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ

   

  a)obrona konieczna – odpieranie siły siłą. W Polsce ob.kon. przysługuje przeciwko zamachowi na jakiekolwiek dobro chronione prawem, np.: życie, zdrowie, mienie, godność czy wolność. Instytucja ta składa się z dwóch elementów: *zamach i *obrona.

  Zamach - to zachowanie wyłącznie człowieka, który...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /7 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność karna osób nieletnich

   

  W ustawie jest triada przepisów: prawa karnego, przepisy procesowe, przepisy prawa materialnego.

  Środki wychowawcze lub poprawcze przewidziane w ustawie są stosowane wobec nieletnich w następstwach:

  -popełnienie przez nieletniego czynu karalnego

  -u nieletniego występują przejawy demoralizacji.

  Art.10 §...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa karnego

   

  a)sprawiedliwościowa – zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości

  b)ochronna – zapobieganie

  -prewencja ogólna :

  *negatywna(odstraszanie ludzi od popełnienia ;przestępstwa),

  *pozytywna(prawo karne kształtuje świadomość prawną społeczeństwa)

  -prewencja indywidualna : nastawiona na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja prawa karnego w Polsce.

   

  Prof. Markiewicz wchodził w skład słynnej komisji kodyfikacyjnej. K.K. został wprowadzony w życie od 1932r. a funkcjonował do 1970r. Potem funkcjonował K.K. od 1970r. -1997r. Po 1997r. funkcjonuje K.K. obowiązujący do teraz ze zmianami.

  Opracowanie projektu K.K. w Polsce zleca się komisji, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki prawa karnego

   

  a) interesuje nas treść przepisów i ich interpretacja , a nie rzeczywiste przestępstwa.

  b) kryminologia (socjologia przestępstwa) – nauka pomocnicza prawa karnego, zawiera informacje o statystyce (czyli przestępstwach ujawnionych przed organami) oraz dynamice przestępczości.

  c) wiktymologia (opisuje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /majka Dodano /28.03.2011 Znaków /632

  praca w formacie txt

Do góry