Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  KONCESJE W PRAWIE GÓRNICZYM

   

  Użytkowanie górnicze – tytuł prawny do eksploatowania kopalin

  -kopaliny należące do SP (znajdujące się wewnątrz skorupy ziemskiej)

  - umowa w formie pisemnej

  - pod warunkiem uzyskania koncesji

  - treścią jest prawo do poszukiwania, rozporządzania i wydobywania oznaczonej kopaliny (prawo wyłączne, w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

   

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Trybunał działa według załączonego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część niniejszej Karty.

  Artykuł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy system powierniczy

   

  Organizacja Narodów Zjednoczonych tworzy pod swoim kierownictwem międzynarodowy system powierniczy w celu administracji i kontroli obszarów, które mogą być tym systemem objęte na mocy późniejszych układów indywidualnych. Obszary te będą odtąd nazywały się "obszarami powierniczymi".

  Artykuł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /6 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Bezpieczeństwa

   

  Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

   

  Artykuł 3

  Pierwotnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są państwa, które wziąwszy udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji Międzynarodowej w San Francisco bądź podpisawszy uprzednio Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r, podpisały i ratyfikowały...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

   

  Artykuł 1

  Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:

  Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

   

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /21 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy konstytucji

   

     

  Pisane i niepisane.

  Pisana = ujęta w formę aktu lub aktów normatywnych.

  Niepisana = oparta na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych.

  Sztywne i elastyczne – kryterium stanowi moc prawna konstytucji w stosunku do ustaw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

   

  Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego.

      Szczególna forma konstytucji Typy konstytucji Pojęcia „małej konstytucji” i „minimum konstytucyjnego” Jakie cechy odróżniają konstytucję od ustaw zwykłych? Szczególna treść konstytucji Szczególna...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /6 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

   

  Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

  Występują 2 sytuacje:

  1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

  odszkodowanie i może domagać się:

  - zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

  - renty związanej z:

  częściową lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt

Do góry