Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Pokrewieństwo kognacyjne

  Pokrewieństwo kognacyjne występowało między gentylami - osobami należącymi do jednego rodu (gens) i pochodzącymi od wspólnego przodka. Najbardziej widoczną oznaką przynależności do rodu było imię rodowe (drugie w kolejności).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delikt kradzieży - pojecie i rodzaje

  Kradzież (furtum) istniała już w prawie XII tablic, a prawo klasyczne określiło ja jako zagarnięcie cudzej rzeczy w celu osiągnięcia korzyści. Rozumiano przez nią zarówno przywłaszczenie sobie cudzej rzeczy (furtum rei), bezprawne używanie cudzej rzeczy (furtum usus) a nawet samowolny zabór...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania

  Dłużnik odpowiadał za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie kontraktu z mocy prawa, wierzyciel mógł domagać się odszkodowania pod postacią grzywny za niewykonane świadczenie. Prawo nakładało na dłużnika obowiązek naprawienia szkody. Ponosił on odpowiedzialność nie w związku z istnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiedzenie - pojęcie i wymogi

  Zasiedzenie(usucapio) było formą nabycia prawa własności wskutek ciągłego posiadania przez określony czas. Było ono dostępne tylko dla obywateli rzymskich i należało spełnić warunki: zasiedzenia nie mógł dokonać dzierżyciel, musiał nieprzerwanie posiadać rzecz (jeśli przerwał, musiał od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawarcie małżeństwa i wymogi jego ważności

  Zawarcie małżeństwa następowało wskutek obopólnej decyzji o podjęciu związku monogamicznego. Widoczną oznaką małżeństwa było przejście kobiety do domu mężczyzny w orszaku ślubnym i odbycie stosunku, jednak za ważniejszy uznawano pierwszy wymóg, drugi nie był konieczny. Zawarcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie prawa pierwotne i pochodne

  Pierwotne nabycie prawa własności ma miejsce na skutek zawłaszczenia, znalezienia skarbu, połączenia rzeczy, przetworzenia, nabycia pożytków i zasiedzenia. Pochodne sposoby nabycia prawa własności to: mancypacja, in iure cessio i tradycja. Nabycie pierwotne:

  a/. zawłaszczenie - to nabycie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

   

  Gdy chodzi o karę pozbawienia wolności to typowe ustawowe zagrożenie wynosi dwa lata i dotyczy:

  zatajenia prowadzenia na własny rachunek działalności podlegającej opodatkowaniu pod cudzym nazwiskiem, firmą lub nazwą

  oszustwa podatkowego

  wydania z zakładu produkcyjnego lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

   

  Przestępstwo skarbowe to jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

  Sprawca musi być dojrzały

  Sprawca w chwili popełnienia czynu musi być poczytalny

  Warunkiem uznania czynu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadia kontroli spraw podatkowych

   

  W postępowaniu ze skargą przed NSA można wyróżnić cztery zasadnicze stadia: przesłanie zaskarżonego aktu lub czynności organowi administracji w celu dokonania samokontroli, postępowanie wstępne, postępowanie rozpoznawcze i podjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Victoria Dodano /02.04.2011 Znaków /6 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagadnienia egzaminacyjne z prawa rolnego

   

  1. Polityka rolna. Metody i instrumenty realizacji polityki rolnej.

  2. Prawo jako instrument realizacji polityki rolnej.

  3. Prawo rolne - wyodrębnienie, definicja, tendencje rozwoju, źródła, cechy szczególne.

  4. Podstawowe kategorie pojęciowe i konstrukcje teoretyczne prawa rolnego.

  5. Etapy rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Laura Dodano /31.03.2011 Znaków /3 889

  praca w formacie txt

Do góry