Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Posiadanie wadliwe i niewadliwe - skutki prawne

  Posiadanie wadliwe (possessio vitiosa) było to posiadanie uzyskane poprzez odebranie komuś rzeczy siłą (vi), zabrane potajemnie (clam), zatrzymanie rzeczy otrzymanej do bezpłatnego i odwołalnego korzystania (nabyte pecario czyli na prośbę). Posiadacz wadliwy był ograniczony w ochronie posesoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie spadku, sposoby nabycia

  Spadek (hereditas) są to wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego (defunctus), które po jego śmierci stawały się własnością dziedziców (heredis), z wyjątkiem praw i obowiązków związanych bezpośrednio z osobą zmarłego (np. grzywna z deliktu, prawo służebności). Spadek można było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skargi pretorskie - pojęcie i rodzaj

  Actiones honorariae pochodziły z edyktów pretora i edyla kurulnego. Te ostatnie nadawały często sankcje stanom faktycznym nie chronionym prawem cywilnym, często tworzono były przez modyfikacje prawa cywilnego np. formułka z fikcją i formułka z przestawionymi podmiotami, używana przy zastępstwie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie służebności

  Służebność powstawała na skutek decyzji właściciela i przy udziale osoby zainteresowanej. Służyły do tego in iure cessio, ale grunty wiejskie można było mancypować. Równie dobrze służebność mogła powstać poprzez zastrzeżenie właściciela, który np. sprzedawał nieruchomość. Mogła ona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność czynności prawnej

  Rzymskie prawo dzieliło nieważność czynności prawnych na bezwzględną i względną. Bezwzględna miała miejsce gdy złożone oświadczenie woli nie wywoływało skutków prawnych, z jednego choćby z powodów: osoba je składająca nie miała zdolności do czynności prawnych, treść czynności nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exceptia procesowa - pojęcie i rodzaje

  Exceptio czyli zarzut procesowy była to klauzula stworzona w interesie pozwanego. Używał on jej, aby sędzia oddalił powództwo, mimo iż prawa powoda, określone w intentio miały miejsce. Rozróżniano ekscepcje czasowe (dylatoryjne) i trwałe (peremptoryjne). Podniesienie zarzutu przez pozwanego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawnicy okresu iuris prudentia i świeckiej (okres klas)

  W okresie prawa klasycznego począwszy od Augusta przyznano wybitnym prawnikom prawo do udzielania odpowiedzi na reskrypty skierowane do cesarza, które Hadrian podniósł do rangi ustawy. Istniała także rada cesarska tworząca projekty ustaw cesarskich. Prawnicy swoje prace zbierali w dzieła oraz tworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty bezimienne - pojęcie i rozwój historyczny

  Od okresu klasycznego istniejące kontrakty okazały się niewystarczające w stosunku do nowych operacji bezgotówkowych, które rozwinęły się w związku z dewaluacją pieniądza. Nie posiadały one własnych nazw, a chronione były dzięki prawu pretorskiemu. Wykonanie zobowiązania przez jedna stronę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania z przedmiotów oznaczonych co do gatunku

  Zobowiązanie z przedmiotów oznaczonych gatunkowo nigdy nie wygasało, w odróżnieniu do zobowiązania specyficznego. W tym drugim rzeczy zniszczonej nie sposób oddać, lecz w myśl zasady genus perire non censetur ("uważa się, że gatunek nie ginie") zawsze należało zwrócić tą samą ilość i jakość...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie jako sposób nabycia własności

  Miało miejsce na skutek przyłączenia do rzeczy głównej cudzej rzeczy ubocznej. Zasadą było, że każda rzecz przyłączona stawała się własnością właściciela rzeczy głównej(superficies solo cedit). Jeżeli np. na rzece powstała wyspa na skutek nanoszenia ziemi, to stawała się ona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /16.11.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt

Do góry