Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Dług i odpowiedzialność w zobowiązaniach

  Długu, wynikającego z zobowiązania można było dochodzić powództwem o odszkodowanie lub zapłatę grzywny (poena). Prawo domagania się świadczenia było zagwarantowane przymusem państwowym. Odpowiedzialność kontraktowa nakładała na dłużnika obowiązek naprawienia szkody w razie niewykonania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawłaszczenie

  Zawłaszczenie to nabycie prawa własności na rzeczy niczyjej (res nullius), o ile rzecz ta nadawała się do obrotu gospodarczego. Następowało ono poprzez dotknięcie rzeczy niczyjej z zamiarem jej zatrzymania. Zawłaszczyć można było rzeczy naturalne(ryba, bursztyn), jak i porzucone rzeczy (np...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne rozporządzające i zobowiązujące

  Rozporządzający swoją czynnością umniejsza swój majątek, zmniejszając lub znosząc jedno ze swoich praw własności, zobowiązujący się zwiększa natomiast swoje długi, zobowiązując się do spełnienia danego świadczenia.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie dowodowe

  Proces formułkowy: sędzia ograniczał się do dowodów przedstawionych przez strony, obowiązywała zasada actori incumbit probatio ("na powodzie spoczywa ciężar dowodzenia") co do dowodów oskarżenia. Pozwany chcąc skorzystać z ekscepcji procesowej, musiał także udowodnić fakty dla siebie korzystne -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt estymotoryjny

  Kontrakt estymatoryjny (aestimatum) przypominał dzisiejszą umowę komisu. Polegała na tym, iż jedna strona oddawała drugiej daną rzecz w celu jej sprzedaży po danej cenie. Biorący zobowiązywał się sprzedać rzecz za oszacowaną cenę lub zwrócić właścicielowi. Cena sprzedaży trafiała do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka ustawowa uprzywilejowana

  Powstała w przypadku kilku zastawów na jednej rzeczy. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi. On sprzedawał rzecz zastawu, zaspokajając swoje roszczenia, nadwyżka przechodziła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arogacja

  Arogacja było to przysposobienie osoby sui iuris, które odbywało się przez uchwałę zgromadzenia ludowego, a w czasach poklasycznych reskryptem cesarskim. Początkowo można było arogować tylko osobę dojrzałą, ale od II wieku n.e. także małoletniego, a później nawet niedojrzałą kobietę, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ius civile, ius gentium i ius honorarium

  Ius civile czyli prawo cywilne nazywane także prawem Kwirytów było to prawo uchwalane przez i dla obywateli rzymskich, w późniejszych czasach możność tworzenia prawa uzyskał senat oraz prawnicy rzymscy (jurysprudencja). Było ono niezwykle sformalizowane, moc czynności prawnych zależała często od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta preatoria - pojęcie i rodzaje

  Pacta praetoria były to umowy uznane i zaskarżalne przez prawo pretorskie. Należały do nich:

  a/. przyjęcie obowiązku wykonania w ściśle określonym terminie już istniejącego zobowiązania: własnego (constitutum debeti proprii) lub cudzego (constitutum debeti alieni). W drugim przypadku dłużnik...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania naturalne

  Za zobowiązania naturalne prawnicy rzymscy uważali te, które nie były zaskarżalne, lecz wywoływały skutki prawne. Zaliczano do nich między innymi czynności zawarte dobrowolnie lub omyłkowo przez dłużnika na korzyść wierzyciela, które ten drugi zatrzymywał jako mu należne (soluti retentio), o...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Erazm Dodano /17.11.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt

Do góry