Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Skarga windykacyjna

  Skarga windykacyjna (rei vindicatio) nazywana także wydobywczą przysługiwała właścicielowi kwirytarnemu o zwrot utraconej rzeczy, można ją było zastosować wobec jej posiadacza. Aby móc z niej korzystać, należało udowodnić swoje prawo własności do rzeczy, najłatwiej było uczynić to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie beztestamentowe w kodyfikacji justyniańskiej

  Justynian I w Nowelach z 548 roku n.e. uregulował ostatecznie dziedziczenie beztestamentowe, opierając się na pokrewieństwie kognacyjnym. Prawo do spadku mieli w kolejności:

  a/. krewni zstępni (descendenci), miała tu zastosowanie zasada reprezentacji.

  b/. rodzeństwo i krewni wstępni (ascendenci), w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj zdolności majątkowej syna

  To czy syn posiadał jakikolwiek majątek, zależało od tego czy podlegał władzy ojca czy też był sui iuris. Jako niepodlegający tej władzy, nabywał własność na każdej rzeczy otrzymanej, zarobionej czy też zdobytej w każdy inny, zgodny z prawem, sposób. Jeżeli pozostawał jednak pod władzą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki i odpowiedzialność stron w kontrakcie kupna - sprzedaży

  Kontrakt kupna-sprzedaży (emptio-venditio) miał miejsce gdy jedna strona chciała sprzedać rzecz i przenieść na drugą posiadanie, druga natomiast zapłacić uzgodnioną cenę. Jeżeli zapłatą był towar to wg prawa była to zamiana. Za Justyniana wprowadzono instytucję "nadmiernego uszczerbku"...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darowizna - pojęcie

  Darowizna (donatio) było to przekazanie prawa własności rzeczy drugiej osobie. Rozróżniano darowiznę między małżonkami (donatio inter virum et uxorem), prawnie zakazaną i nieważną, ulegającą od III wieku n.e. konwalidacji po śmierci darczyńcy, darowiznę przedmałżeńską (donatio ante...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie własności przez tradycję

  Tradycja wywodziła się z ius gentium i stanowiła jedyny sposób handlu z cudzoziemcami. Wymagano spełnienia trzech zasad: sprzedawca musiał wydać rzecz nabywcy, strony musiały mieć zgodna wolę co do przeniesienia prawa własności, wydaniu rzeczy musiała towarzyszyć czynność usprawiedliwiająca...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki i odpowiedzialność opiekuna

  Opieka (tutela) sprawowana była nad niedojrzałymi, mężczyznami do 14 roku życia, kobietami do 12 roku oraz nad dojrzałymi kobietami sui iuris. Opiekuna miał prawo powołać pater familias w testamencie w stosunku do osób, które po jego śmierci staną się sui iuris, opiekunami stawali się też z mocy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pozaprocesowa pretora

  Na ochronę pozaprocesową składały się interdykty i przywrócenie do stanu pierwotnego. Interdykt (interdictum) był to wydany przez magistraturę zakaz lub nakaz pewnego działania lub zaniechania. Celem jego wydania było przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem stanowi rzeczy. Istniały interdykty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie - pojęcie sytuacji poręczyciela w stosunku do właściciela

  Poręczyciel zobowiązywał się przed wierzycielem do spełnienia świadczenia, gdyby nie wykonał go dłużnik. Dochodziło do tego w drodze stypulacji. Przy kilku poręczycielach odpowiadali oni solidarnie, lecz od czasów Hadriana wierzyciel mógł dochodzić od jednego z nich tylko danej części kwoty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona interdyktowa posiadania, cel i rodzaje interdyktów

  Interdykt (interdictum) był to wydany przez magistraturę zakaz lub nakaz pewnego działania lub zaniechania. Celem jego wydania było przeciwdziałanie sprzecznemu z prawem stanowi rzeczy. Istniały interdykty restytucyjne (nakaz wydania rzeczy), ekshibitoryjne (nakaz przedłożenia rzeczy) i prohibitoryjne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry