Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakt najmu

  Kontrakt najmu miał trzy postacie:

  a/. kontrakt najmu rzeczy (locatio conductio rei)

  b/. kontrakt najmu usług (locatio conductio operarum) - pracownik niewykwalifikowany pracuje dla pracodawcy w systemie dniówek, płatnych z dołu. Jeśli choruje - nie zarabia, jeśli jest a szef nie korzysta z jego usług...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania ścisłego prawa i dobrej wiary

  W przypadku zobowiązania ścisłego prawa, ewentualne powództwo musiało opiewać dokładnie na treść umowy między stronami. Jeśli w umowie była mowa o pożyczce, można było żądać tylko jej zwrotu, bez uwzględnienia odsetek. Jeśli powód żądał więcej, sędzia musiał oddalić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emfiteuza - wieczysta dzierżawa

  Wieczysta dzierżawa (emphyteusis) powstawała na skutek kontraktu właściciela gruntu z dzierżawcą. Emfiteuza była prawem zbywalnym i dziedzicznym. Niewiele różniła się od własności. Emfiteuta nabywał na własność wszystkie pożytki z chwilą odłączenia, mógł ustanowić służebność oraz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły prawne w I wieku naszej ery

  Do połowy II wieku n.e. prawnicy skupiali się w dwóch szkołach: Prokulianów i Sabinianów. Szkoły te zajmowały się głównie nauczaniem prawników. Szkołę Prokulianów założył Antistius Labeo, pretor za Augusta. Stworzył on ponad 400 ksiąg. Jego następcą był Proculus. Inni znani prawnicy tej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In iure cessio - sposób nabycia własności

  Był to pozorny proces, umożliwiający zmianę właściciela. W procesie tym nabywca twierdził, że jest właścicielem rzeczy, a sprzedawca milczał lub zgadzał się z nim, nabywano w ten sposób własność kwirytarną.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułka z fikcją

  Formułka z fikcją (formula ficticia) zawierała element nieprawdziwy w opisanym stanie faktycznym, który sędzia musiał uznać za istniejący (np. nakaz potraktowania cudzoziemca jak Rzymianina ).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delikty - prawo cywilne

  Delikt (delicta) było to przestępstwo prywatne godzące w czyjś interes osobisty bądź majątkowy. Z deliktem wiązała się grzywna (poena), której mógł dochodzić poszkodowany za pomocą skargi penalnej. Za delikty uważano: kradzież (furtum), rabunek (rapina), bezprawne wyrządzenie szkody...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie solidarne

  Zobowiązanie solidarne powstawało gdy zaistniała mnogość wierzycieli lub dłużników, lecz spełnienie świadczenia przez jednego bądź jednemu powodowało jego pełne spełnienie. Wyróżnia się zobowiązania solidarne bierne (wielu dłużników) i czynne (wielu wierzycieli).

  Istniało tutaj prawo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mancypacja jako sposób nabycia własności

  Mancypacja była to czynność stanowiąca początkowo wymianę towaru na odważony kruszec. Następnie ewoluowała i stała się czynnością pozorną, w niektórych przypadkach. Aby stać się właścicielem rzeczy mancypowanej należało uchwycić ją ręką.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres zdolności prawnej obywateli rzymskich

  Zdolność prawną mieli tylko ludzie wolni, lecz mogli jej mieć różny zakres. Sytuację tą określano jako status i była ona różna w zależności od wolności, obywatelstwa, stanowiska w rodzinie. Jeśli chodzi o wolność, mieli ją tylko wolni lecz dzielili się oni na wolnych od urodzenia (ingenui) i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 121

  praca w formacie txt

Do góry