Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie i wygaśnięcie służebności

  Służebność powstawała na skutek decyzji właściciela i przy udziale osoby zainteresowanej. Służyły do tego in iure cessio, ale grunty wiejskie można było mancypować. Równie dobrze służebność mogła powstać poprzez zastrzeżenie właściciela, który np. sprzedawał nieruchomość. Mogła ona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transmisja powołania do dziedziczenia

  Transmisja powołania (transmissio) polegała na możności nabycia prawa do spadku z którego nie skorzystał dziedzic powołany przed swoją śmiercią przez jego spadkobierców. Pojawiła się ona bardzo późno i w prawie justniańskim przyjęto dopiero jej istnienie, dając dziedzicom jeden rok na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobowe i majątkowe skutki małżeństwa

  Skutki zależały od tego czy żona jest pod władzą męża (małżeństwo cum manu) czy jest alieni iuris (małżeństwo sine manu). W pierwszym przypadku wchodziła do rodziny agnacyjnej męża jako jego córka, a siostra dla własnych dzieci. Wszystko co miała i nabyła stawało się własnością...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt zastawu ręcznego

  Zastaw ręczny(pignus) był zabezpieczeniem innej umowy, jego cechami było to że w razie wykonania umowy biorący rzecz w zastaw miał obowiązek jej zwrotu, a zastawiający mógł tego żądać sądownie. W razie jego niewykonania, bądź przed jego wykonaniem, zastawnik miał prawo wydobycia utraconej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne rzymskiego procesu kognicyjnego

  Brak podziału na stadia in iure i apud iudicem, zanik formułki, proces toczył się przed urzędnikiem państwowym (najpierw cesarz i prefekci, potem konsulowie i specjalni pretorzy ds. opieki i fideikomisów). Strony nie wybierały sędziego, mogły zgłosić zarzut iudex suspectus ("sędzia podejrzany")...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa powiernicza

  Umowa powiernicza (fiducia), będąca kontraktem realnym powstawała gdy pozbywca przenosił na odbiorcę własność rzeczy oznaczonych co do gatunku, umawiając się równocześnie, iż jej zwrot nastąpi w określonych okolicznościach w tej samej ilości i jakości. Własność rzeczy przenoszono przy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie kumulatywne i solidarne

  Zobowiązanie kumulatywne miało miejsce gdy każdy z wielu dłużników miał obowiązek spełnić całe świadczenie na rzecz wierzyciela bądź wierzycieli. Spełnienie świadczenia przez jednego dłużnika bądź wobec jednego wierzyciela nie uszczuplało praw innych osób uprawnionych. Najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kilka zastawów na jednej rzeczy

  Kilka zastawów na jednej rzeczy mogło powstać tylko przy zastawie umownym (hipoteka), w którym dłużnik zatrzymywał rzecz zastawu. Między wierzycielami istniała zasada prior tempore, potior iure (kto pierwszy w czasie , ten lepszy co do prawa) dająca najlepsze stanowisko pierwszemu wierzycielowi.

  On...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkubinat i inne związki pozamałżeńskie

  Konkubinat był to trwały związek kobiety i mężczyzny którzy bądź nie chcieli zawrzeć rzymskiego małżeństwa (affectio maritalis) bądź nie mogli tego uczynić z braku conubium. Konkubina nie miała honorowych praw żony, a dzieci nie podlegały władzy ojca. Rzymianie lubili konkubinat bo lex Iulia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju prawa prywatnego

  Wyróżnia się cztery okresy:

  a/. prawa archaicznego (wczesnego) - od początku Rzymu do początku wojen punickich (połowa III wieku p.n.e.)

  b/. prawa przedklasycznego - od początku wojen punickich do początku naszej ery.

  c/. prawa klasycznego - od początku naszej ery do 235 roku n.e.

  d/. upadku prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt

Do góry